Gunder Halvorsen Skramstad

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Gunder Halvorsen Skramstad (født ca. 1600, død etter 1666) var gardbruker på Skramstad, Totenvika i nåværende Østre Toten kommune.

Han vokste sannsynligvis opp på Øvre Skjefstad i Lensbygda, som sønn av bonde Halvor Olsen. Gunder gifta seg med Tora Karlsdatter fra Skramstad, og de fikk i hvert fall åtte barn:

  • Erik (f. ca. 1631), gift med Marte Olsdatter.
  • Jens (f. ca. 1633, død ca. 1679), gift med Margrete Pedersdatter Harestua (fra Hadeland), overtok Skramstad.
  • Berte (f. ca. 1634), gift med Halvor Olsen.
  • Inger (f. ca. 1638), gift med Ole Evensen.
  • Anders (f. ca. 1645), gift med Marte Tjøstelsdatter, gardbruker på Kraby? Sønnen Peder var fra ca. 1702 leilending på Gile.
  • Oluf (f. ca. 1647), gift med Else Evensdatter.
  • Marte (ca. 1647-1704), gift med Even Olsen Bay, gardkone på Fjørsingstad.
  • Ragnhild (d. ca. 1690), gift med Ole KristensenØver-Trostad.

Gunder var leilending på Kraby i Frambygda fra ca. 1626 til 1640. En gang på 1640-tallet overtok han Skramstad etter svigerfaren Karl Larsen; Gunder er nevnt her i Skattematrikkelen 1647. Skramstad, som da var udelt, tilhørte skatteklassa fullgarder. Mesteparten av eiendommen var krongods, men Gunder eide en liten del av garden. Også i Manntallet 1666 er han registrert som bonde på Skramstad, og alderen hans er der oppgitt til 66 år. Også sønnene Jens, Anders og Ole er skrevet inn i dette manntallet; Jens overtok seinere Skramstad.

Den 25. november 1655 var Gunder Skramstad en av seks bønder fra Balke sokn som var innkalt som vitner/lagrettemenn i en leiermålssak mot Mons Olsen Bjørke.

Kilder og litteratur