Høgevarde

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Høgevarde turisthytte ligger i Krødsherad kommune. Den sto ferdig i 1893, men er blitt bygd på i flere omganger. Hytta ligger på 1390 meter over havet på Norefjellryggen, som den første på ruta mot Hardangervidda, og eies av DNT Drammen og Omegn (DOT).

Planfasen

I 1889 ba styret i DOT om myndighet til "at skride til utbedring af veiene fra Sandumsæter og Skasetsæterene til Augunshaug og Høgevarde samt derfra ned til Gulsviksætrene, i forbindelse med opførelsen af en turisthytte nær toppen af sistnævnte fjeld".[1] Denne utbedringen skulle bestå i oppsetting av flere varder og stumme veivisere. I tillegg skulle det legges kavler eller steiner over enkelte myrdrag.

Styret ønsket til å begynne med å sette opp en enkel tømmerhytte på 5 ganger 5 meter, som skulle gi turistene ly under oppholdet på Høgevarde. De ønsket at det i tillegg, men ved en seinere utbygging, skulle bli anledning til å få kjøpt mat og drikke på hytta. Etter å ha mottatt tegninger fra DNT og av Skien- Telemark Turistforenings hytte på Gaustadtoppen, arbeidet de videre med to alternativer. Etter hvert kom styret fram til at det skulle bygges en hytte etter det største alternativet med en gang. Etter flere anbudsrunder ble det vedtatt å sette opp en steinhytte på 11 ganger 7 meter. Styrets vedtak ble godkjent på generalforsamlinen i DOT 12. februar 1891.

Bygging og innvielse

Byggearbeidene ble satt i gang samme sommer, men gråsteinsmureren som vant anbudsrundene greide ikke å føre opp bygget til den avtalte prisen på kroner 3150. Han hadde nok forregnet seg på den vanskelige transporten av materialene som skulle brukes i tillegg til steinen. På sommeren 1893 sto hytta ferdig. Den besto av et rom som inneholdt kjøkken og stue, samt to soverom med til sammen åtte senger. Soverommene, ett for damer og ett for herrer, ble plassert i hver ende av bygningen. Totalt kostet hytta kroner 6500. Den 2. juli 1893 sto følgende notis i Drammensavisene:

Turisthytten på Høgevarde (Norefjeld) aapnes til mottagelse av turister og reisende onsdag 5. juli. Nattherberg og bevertning til de av bestyrelsen bestemte priser. Faste førere fra Sandum Dampskibsanløbssted er Ole Skaset, Engebret Rudningen, Gunnar Hagen eller Snersrud og Bjørn Haugan, alle pr. Sandum. Ønskes hest med herre eller damesadel bør tilsigelse skje til en av førerene en dags tid i forveien, under adresse hr. Truls Sandum.
– Årbok (Drammens og oplands turistforening), 1995, s. 43.

Eiendomsforhold

Det ser ut til at styret i DOT hadde startet byggingen av hytta uten å ha sikret seg rett til tomten. I 1894 ble det inngått avtale med eierene av Gulsvikgårdene i Flå. Disse ble ansett som grunneiere på Høgevarde. Imidlertid mente eieren av gården Haugen i Eggedal at turisthytta lå på hans grunn. Det ble igangsatt omfattende undersøkelser, og det viste seg at hytta lå i Krødsherad på grunn som tilhørte gården Ringnes. I fem år hadde altså DOT hatt en hytte uten avtale med den faktiske grunneieren. I 1898 ble det holdt skylddelingsforretning. Her ble et større areal fradelt hovedbølet. Samme år fikk DOT et gavebrev, utstedt av bryggerieier Ellef Ringnes, hvor det utskilte arealet ble gitt til DOT. Arealet sulle tilbakeføres til hovedbølet hvis DOT ble oppløst, eller hvis hytta ble solgt til en privat eier. Denne klausulen ble frafalt av Knut Ringnes, daværende eier av gården, slik at DOT fikk eiendomsrett til et større område, som blant annet omfattet deler av tjernet og strakk seg helt opp til toppen av Høgevarde.

Utvidelse

Den første sommeren ble hytta besøkt av 583 gjester. 233 av disse overnattet. Gjestetallet var sterkt stigende, og hytta ble derfor utvidet med proviantbod, vedbod og "lokum". Seinere ble det satt opp et tilbygg for fjellførere, samt en større svalgang foran kjøkkenet. Det ble også satt opp flere senger på soverommene, men hytta var for liten i forhold til trafikken. Derfor ble det i 1905 besluttet å bygge en hytte til på Høgevarde. Allerede i 1907 sto hytta ferdig. Den var bygget i tømmer og inneholdt oppholdsrom, spisestue og syv soverom. Totalt ble det da 40 sengeplasser på Høgevarde. Denne nye hytta ble bygget noen meter fra steinhytta, slik at utsikten mot Krøderen ikke skulle ødelegges. Dette viste seg å bli upraktisk i perioder med dårlig vær eller mye snø.

I begynnelsen av 1930-årene ble det utarbeidet planer for et tredje byggetrinn, som ble satt ut i livet i 1935. Det ble da oppført en tømmerbygning som knyttet de to hyttene sammen. Man hadde nå 50 sengeplasser, og steinhytta ble spisesal, oppholdsrom og kjøkkenavdeling. I 1959 ble det utført omfattende utbedringsarbeider på hytta. Kjøkken, spisesal og oppholdsrom ble forandret og modernisert. Men på 1960-tallet begynte antall besøkende å synke, og sommeren 1970 ble hytta for første gang stengt. Den ble imidlertid holdt åpen i påsken.

Restaurering

Hytta var nå i dårlig stand, og noe måtte gjøres. Soveromsbygget var pill råttent, og alle disse soverommene var det ikke lenger behov for. Like etter påsken 1977 starten man riving av soveromsbygget, og ved hjelp av to gamle weaselbiler ble materialer fraktet inn til Høgevarde. Sommeren 1977 ble brukt til reising av kafeteriabygget. Dette ble tatt i bruk den påfølgende sesongen. DOT fikk en anonym gave på kroner 10 000, og dette gjorde det mulig å møblere kafeteriaen med nye bord og benker.

Året etter startet man med restaurering av steinhytta. Gamle boder, hestestall og doen på nordsida ble revet, slik at steinmuren kom fram. I tillegg måtte sydveggen og noe av nordveggen rives fordi tele og grunnforhold hadde gjort at muren hadde slått store sprekker. Det ble laget tegning av veggen og alle steinene ble nummerert. Maskiner måtte til for å løfte de flere hundre kilo tunge steinene til riktig plass i veggen. Deretter ble alle vinduer i steinhytta byttet, nytt tak ble lagt og midtbygningen fikk utvendig panel. Det ble bygget nye doer og i steinhytta ble det innredet ny selvbetjeningsavdeling og oppholdsrom for bestyreren. I 1989 startet man arbeidet med å bygge en sikringsbu i nærheten av Høgevardehytta. Sommeren 1990 kunne bua med scootergarasje tas i bruk, takket være stor innsats fra dugnadsfolk.

Severdigheter

Ved Høgevardetjern er det en dyregrav, som ble brukt til å fange reinsdyr. Ved stien mot Toveseter ligger flere dyregraver og en buestilling. I tillegg er det tre dansesletter i området. Den mest kjente er Raumyrdansen, som var en tradisjon fram til 1858. Her frøs tre menn, deriblant musikanten, i hjel etter at et voldsomt uvær satte inn. Mellom Augunshaug og Ramnås ligger Dansarflatin, der det ble festet fram til århundreskiftet. Høyt oppe i en bratt skråning nord for Fiskeløysvannet ligger den tredje danseplassen.

Høgevardetoppen, 1459 meter over havet, er det en sikteplate som forteller hvilke fjell man ser i alle himmelretninger. Den ble satt opp i forbindelse med turisthyttas 100-årsjubileum. Den første sikteplata ble satt opp av DOT i 1901, men måtte restaureres etter få år på grunn av at turister skrev navnene sine på plata. Fra toppen er det den videste utsikten i Norge, nest etter Gaustatoppen. Man ser drøyt 40 000 kvadratkilometer på en klar dag. Gråfjell, noen kilometer lenger nordvest, rager høyere med sine 1466 meter over havet, men utsikten derfra er ikke like vid. Sagnet sier det skal finnes sølv der.

Ny hytte i 2017

I 2017 ble en moderne hytte åpnet på Norefjellryggen. Den ligger på 1400 meter over havet, 50 meter fra den gamle Høgevardehytta.

Fotnoter

  1. Årbok 1995: s. 41

Kilder og litteratur


Koordinater: 60°17′35″ N 9°27′38″ Ø