Høvåg museums- og historielag

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Høvåg museums- og historielag er et historielag i Lillesand kommune. Laget, som ble stifta 8. februar 1957, «har til formål å fremme interessen for slekts- og lokalhistorie og kulturvern, samle inn og ta vare på alt som har betydning for tidligere Høvåg kommunes historie, og som kan fortelle om folks livsvilkår gjennom tidene». Virksomheten drives todelt, som både historielag og museumslag, men disse to arbeidsområdene griper inn i hverandre.

I 2019 hadde laget 233 hovedmedlemmer.

Aktivitet

Museums- og historielaget tar vare på flere gamle bygninger, blant annet Høvåg bygdemuseum, et våningshus fra 1700-tallet på Vesterhus, Kornbrekke sag fra ca. 1897 og Isefjær mølle fra 1862. Laget arrangerer sommerutstilling på bygdemuseet.

Laget arrangerer turer, blant annet vårtur, høsttur og en langtur til Orknøyene, i tillegg til foredragskvelder, lørdagskafeer og liknende. Det deltar også på markeder.

Et annet arbeidsområde er innsamling av stedsnavn og ord og uttrykk fra Høvåg.

Det er en egen dugnadsgruppe for gjenstander, registrering og utstillinger,mens en annen gruppe arbeider med vedlikehold og reparasjoner på museumsbygningene. Pr. 2019 er alle bygningene godt vedlikeholdt.

Ledere

 • Abraham Bjørnholmen 1957-1964
 • Bjørg Ording 1976-1983
 • Sigrun Kjøstvedt 1983-1988
 • Lars Petter Østeby 1988-2014
 • Halvard Vesterhus 2014-

Andre sentrale personer

Jørgen Ording la ned mye arbeid med istandsetting og vedlikehold av museumsbygningene, særlig Isefjær mølle og Kornbrekke sag. I tillegg samla han inn mye lokalhistorisk stoff, spesielt om møller, kverner og sager i bygdas vassdrag.

Lagets æresmedlemmer er Alice Messel, Torfinn og Gudny Vesterhus.

Publikasjoner

Laget har gitt ut ei rekke lokalhistoriske publikasjoner, blant annet småskriftserien Fra Høvågs historie.

 • Kjøstvedt, Arnfinn: Høvåg under okkupasjonen 1940-1945. Utg. Høvågs museums- og historielag. 1990. 188 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lilleholt, Håkon: Stednavn i Høvåg. Utg. Høvåg museums- og historielag. 2014. 83 s. ISBN 978-82-991828-1-2. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Modal, Ingjerd: "Vi vandrer kjøkkenveien gjennom Høvåg". Utg. [Høvåg bygdekvinnelag : Høvåg museums- og historielag?]. 1988. 239 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nilssen, Øystein: Om gamle hus og folk i Ulvøysund. Utg. [Øystein Nilssen : Tore Alfsen : i samarbeid med Høvåg historielag og Ulvøysund velforening]. 1982. 56 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Småskrift. Fra Høvågs historie. Utg. Høvåg museums- og historielag. 1977-. ISSN 1500–9998.
  • Nr 2: 1977.
  • Nr 3: 1978.
  • Nr 4: 1979.
  • Nr 5: 1980.
  • Nr 6: 1981.
  • Nr 7: Halvorsen, Lars og Helge Grønli: Fra Høvågs historie : om Randvig gård. 1991. 35 bl. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Nr 8: Lina Isefjærs dagbok fra en sjøreise med barken «Hercules» i 1888; Nilssen, Øystein: Høvågfiskere i USA. 1995. 34 bl. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Nr 9: Ording, Bjørg, Øystein Nilssen, Jørgen Ording: Møller i Høvåg. 1997. 68 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Nr 10: Ording, Jørgen: En sjømanns liv og opplevelser. Kaptein Thorvald Messel beretter. 2003. 51 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Nr 11: Foreningsliv i Høvåg. Frivillige foreninger og lag i Høvåg. 2006. 72 s.
  • Nr 12: Østeby, Lars Petter ofl. (red.): Høvåg museums- og historielag 1957-2007. 2007. 31 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Kilder

Eksterne lenker