Haga (gård i Bærum)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Haga
Haga nedre.jpg
Nedre Haga
Foto: Pål Giørtz (2017).
Rydda: Yngre jernalder
Utskilt: Haug
Sted: Hosle
Fylke: Akershus
Kommune: Bærum
Gnr.: 27
Ant. bruksnr.: 6
Type: Matrikkelgård
Adresse: Griniveien 329–331
Postnummer: 1356 Bekkestua

Haga er en matrikkelgård i Bærum kommune med gårdsnr. 27. Den har adresse Griniveien 329 og 331. På 1300-tallet skrevet Haga, Haage og Haghe, i betydningen havnehage eller -gang, trolig opprinnelig en plass under Haug (Nordhaug) ved Griniveien.

Historie

Hovedparten av gården hørte i middelalderen under Mariaalteret i Hallvardskatedralen, senere under Nonneseter kloster i Oslo. Resten av gården var krongods. Senere eiere var eiendomsoppkjøperne Knud Frandsen og Niels Toller. Haga hadde sag og kvern i Øverlandselva. Saga sto trolig ovenfor veibroen. Saga er i 1671 oppført med skur på 800 bord og 500 bord i 1686. Tuftene etter kverna står fortsatt, ca. 100 meter nedenfor broen, i 1686 registrert som «en ringe bekkekvern, 1 ort skatt».

Gården ble delt i 1730, da brukerne av gårdene ble selveiere.

På og ved Madserudberget, ca. 800 m nordvest for Haga, er det to skjerp, trolig fra ca. 1750, da Bærums Verk søkte etter jernmalm i sine nærområder. Hagagårdene hadde torvtak på Moltemyra nedenfor Skuta, senest under andre verdenskrig.

Frem til 1922 ble elevene på Haug skole undervist i håndarbeid og sløyd i drengestua på Nedre Haga.

Jordene hadde navn som Kvernhusløkka, Fastveggen, Lasletta og -jordet, Ollejordet, Bakkejordet, Stabbursløkka, Storjordet, Nordjordet og Engajordet. Innmarka på begge gårdene ble i 2003 tatt i bruk som golfbane.

Øvre Haga

Øvre Haga
Foto: Pål Giørtz (2017).

Våningshuset på Øvre Haga, bruksnr. 1, er fra ca. 1740. I 1826 ble Øvre Haga, matrikulert med 235 dekar innmark, 4 hester, 11 storfe og 14 sauer innmark. Ved jordbrukstellingen i 1939 ble gården oppført med 351 dekar dyrket jord og 864 dekar skog, 81 frukttrær og 9 bærbusker, 5 hester, 30 storfe, 57 høns og 121 sølvrev.

Nedre Haga

Våningshuset på Nedre Haga, bruksnr. 2, er fra 1872. Låven på Nedre Haga brant i 1979. I 1826 ble Nedre Haga, matrikulert med 55 dekar innmark, 3 hester, 9 storfe og 8 sauer. Ved jordbrukstellingen i 1939 ble Nedre Haga oppført med 283 dekar dyrket jord, 748 dekar skog og annen utmark, 134 frukttrær og 10 bærbusker samt 5 hester, 34 storfe, 4 griser, 30 høns og 34 sølvrev.

Husmannsplasser og hytter under Haga

Under Hagagårdene hørte flere husmannsplasser: Simensløkka, Madserud, Bjerkås, Enga, Bråtastua og Lund.

Hytter i Hagamarka som til tider har vært helårsboliger, er Bjønna, Borgen, Haukeli, Helgehytta, Olla, Johnsrudhytta og Underåsen.


Asker og Bærums Budstikke avishode 1899.jpg Haga (gård i Bærum) er basert på en artikkel publisert i Budstikkas AB-leksikon.no og lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.


Koordinater: 59.9436453° N 10.5748806° Ø