Hans Bang (1863-1945)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Hans Bang.
Foto: Ukjent, hentet fra boken De Forenede Norske Kredittforeninger (Bykredittforeningene) gjennem 25 år (1934).

Hans Bang (født 11. august 1863 i Risør, død 20. april 1945) var jurist med en variert offentlig karriere. Han var magistratsekretær i Kristiania kommune i flere år, før han var ligningssjef samme sted fra 1906 til 1919. Deretter var han dommer i Høyesterett fram til han gikk av med pensjon i 1934.

Familie

Hans Bang var sønn av skipsreder, kjøpmann og stortingsmann Hans Bang (1821-1893) og Adama Jalise Bang, født Schanke (1820-1905), og var gift med Cary Bang, født Castberg (1867-1951). De var foreldre til blant andre dr. med. Hans Olaf Bang (1890-1972).

Liv og virke

Hans Bang vokste opp i Risør, hvor familien bodde fram til 1874, da de flyttet til garden Tanum i Brunlanes, som faren eide. Her bodde familien bare til 1875, da de flyttet til Christiania. Faren var stortingsrepresentant 1874-1876, og hadde tidligere vært ordfører i Risør.

Hans Bang tok examen artium i Kristiania i 1881 og ble cand. jur. i 1886. Han var dommerfullmektig hos byfogden i Sandefjord fra 1886 til 1887 og etter det konstituert byfogd samme sted til våren 1889. Deretter ble han advokatfullmektig i Kristiania, og tok advokaturen i 1890.

I 1893 åpnet Bang sin egen advokatforretning, men praktisere bare en kortere periode, idet han allerede samme år ble ansatt som magistratsekretær i Kristiania kommune. Denne stillingen hadde han til han i 1906 ble ligningssjef i Kristiania.

I 1919 ble Bang utnevnt til ekstraordinær assessor i Høyesterett (høyesterettsdommer), med fast utnevnelse fra 1922, et embete han satt i til han gikk av med pensjon i 1934.

Bang hadde en rekke verv. Han var medlem av Kristiania bystyre 1920-1922, men frasa seg gjenvalg. Han var formann i Oslo Sparebanks forstanderskap fra 1927 til 1938, samt formann i Trustkontrollrådet 1926 til 1934, formann i ligningsrådet 1912-1925, medlem av Den Østenfjeldske Bykredittforenings styre og av styret for forsikringsselskapet Gjensidige, hvor han var formann fra 1926 til 1938. Han satt også i styret for flere andre industrielle og kommersielle selskaper.

Bang utga også den populære boken "Hva kan man trekke fra i selvangivelsen" i 1924, som kom i flere utgaver de kommende årene.

Bosteder

Ved folketellingen for 1875 er Hans Bang og familien oppført på adressen St. Olavs gate 27 i Kristiania. I folketellingen for Kristiania for 1885 er han oppført som student på adressen Huitfeldts gate 11. Ved folketellingen samme sted for 1900 er Bang oppført som Sekretær i Magistraten på adressen Huitfeldts gate 11, men han i folketellingen for 1910 er oppført som Ligningschef på adressen Eckersbergs gate 45.

I 1911 deltok Bang i oppføringen av en tremannsbolig i Gyldenløves gate 39 i Kristiania, hvor han bosatte seg og bodde livet ut.

Ettermæle

Hans Bang er gravlagt på Vestre gravlund i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2015)

Hans Bang er gravlagt på Vestre gravlund i Oslo. Tittelen Høyesterettsdommer er benyttet på gravminnet.

Kilder