Hans Jacob Brun

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Minnesmerke over Hans Jacob Brun på Fredriksten festning.
Foto: Stig Rune Pedersen (2013)

Hans Jacob Brun, (født 1661, død i november 1739 i København) var generalmajor, kommandant på Fredriksten festning.

Brun var sønn av kommandanten i Kristiansand, oberstløytnant Peder Brun, og ble døpt på Akershus festning. Han var først ved Marineregimentet, og var deretter i fransk tjeneste i 3 år fra 1690. I denne tiden deltok han i flere slag og beleiringer.

Tilbake i Norge ble han kapteinløytnant i 1694 og kaptein i 1701. Brun ble major i et dansk regiment i 1705, og kom som kommandant til Fredriksten festning 15. oktober 1709. Han fikk raskt forsterket forsvaret av byen og festningen, bl.a. ved vakt ved kirkeporten. Nøklene til festningen måtte hver kveld leveres kommandanten, for å sikre mot forræderi og desertering. Ved sine spioner (kunnskapsmenn) var han blant de første som fikk melding om at Karl XII var tilbake i Sverige. I 1710 ble han utnevnt til oberstløytnant.

Da svenskene rykket inn i Norge i 1716, trakk de norske styrker seg tilbake, og Fredriksten var igjen overlatt til seg selv. Kommandanten prioriterte forsvaret av festningen, og overlot forsvaret av byen til borgerkompaniet. Det oppsto sterk mistillit mellom kommandanten og borgervæpningen, først og fremst ved Peder Colbjørnsen. Dette ble ytterligere forsterket etter at borgerkompaniet kom tilbake fra kampene ved Enningdalen bro med 46 fanger, 29 hester og diverse utstyr. Dette ble solgt på auksjon av kommandanten, og kranglingen om oppgjøret endte ikke før det hadde vært flere klager til kongen, rettssaker og undersøkelseskommisjon.

Under Karl XIIs angrep mot byen og festningen lyktes det å forsvare festningen, men borgerne måtte sette byen i brann for å tvinge svenskene til retrett.

Allerede i 1717 ba Brun om en ny stilling, fordi han fant forholdet til byens borgerskap for anstrengt. 24. desember 1717 ble han utnevnt til oberst og sjef for et nyopprettet dragonregiment, men først 14. mars 1718 ble han avløst av oberstløytnant Landsberg. Brun forlot Fredrikshald ”med grædende Taarer”.

I 1720 ble han sjef for 1. Trondhjemske nasjonale infanteriregiment, og i 1727 kjøpte han gården Bjartnes i Verdalen. Han ble brigader i 1731 og generalmajor i 1733. Han fikk avskjed etter ansøkning i 1736 og døde i København i 1739. I kirkeboka for Helligånds sogn står det:

«Tiisdagen d 10. Novembr. General Major Bruun fra Gammel Torv, 76 aar gammel død af alderdom effter 2 dages syge, nedsat i Kirkens lange Capel under No 10. imellem 6 og 7 om formiddag:».[1]

Referanser

Kilder
Forgjenger:
 Conrad Schlösser 
Kommandanter på Fredriksten festning
Etterfølger:
 Barthold Nicolai von Landsberg