Hans Kruse (n. 1646)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Hans Kruse (nevnes 1646) var sønn av Hans Kruse og NN Nilsdotter på Sandnes i Alstahaug fjerding, Nordlandenes len.

Slekten Kruse var på 1500-tallet innflyttere på Helgeland. Der hadde de giftet seg inn i lavadelsslekten Kusse på Sandnes, som på 1400- og 1500-tallet hadde sete der. Med andre ord var det gjennom farens slekt Hans Kruse arvet denne storgården. Morens slekt var jordeiere i Vefsn samt i Stod i Trøndelag. Gjennom et skjøte fra 1646 vet man at Kruse og søsknene hadde arvet en tredjedel av Grøva i Vefsn. Denne jorden, som Hans omtalte som «min Odel och Arffuelig Andpartt», ble samme år solgt til det som trolig var Kruses odelsberettigede slektninger på Grøva, nemlig Ole Arnsson og Nils Persson.

Av samme skjøte går det frem at Hans Kruse både hadde kone og barn (i flertall). Man får dermed anta at han i alle fall var rundt førti år gammel, det vil si født rundt 1606, men gitt at moren var født rundt 1550, er det rimeligere å tidfeste Kruses fødsel til 1590-årene. For øvrig døde Kruse senest i 1681 og kanskje allerede i eller rundt 1660-årene.

Anne Hansdatter Kruse (f. om. 1645, d. om. 1728) lyste i 1681 odelsrett på Sandnes. Hun var angivelig datter av Hans Kristensen Kruse i Hundåla (f. om. 1620, d. om. 1669), hvis oldemor skal ha vært «Sl: Ane Krusse». (Det skal kanskje være Anne Kusse. Navnelikheten mellom Kruse og Kusse hadde åpenbart også forvirret etterslekten.) Dette er vel bare mulig hvis Hans Hanssen Kruse på Sandnes hadde broren *Kristen Hanssen Kruse som var far til Hans Kristensen Kruse i Hundåla og dermed farfar til Anne Hansdatter Kruse. I skipsskatten av 1563 nevnes skipperen «Chrestenn Kruuse».

Se også

Litteratur