Helgeland Historielag

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Historielaget sin logo.

Helgeland Historielag vart stifta i Sandnessjøen 14. mars 1970 etter initiativ av Arnt O. Åsvang, Vevelstad. Åsvang var formann fram til 1992. Laget har til formål å auke og spreie kunnskap om Helgelands fortid, ivareta og verne om materielle kulturminne i distriktet og berge den munnlege tradisjonen som enno finst om liv og arbeid i eldre tider.

Sidan 1970 har laget årvisst gjeve ut Årbok for Helgeland, og Helgelands historie har kome ut i fire band. Årsmøta er heldne over heile Helgeland, og har vore to-tre-dagars samlingar med fagopplegg og turar til ulike sjåverdigheiter. Siden 1994 har historielaget vært medlem i Landslaget for lokalhistorie.

Pr. 2019 er det 267 medlemmer. Medlemsbladet Helgelendingen kjem ut tre–fire gonger i året.

Formål

Laget har til oppgave:

 • Å gjere opptaket til og stø arbeidet med å gje ut bygdebøker, slektsbøker og annan lokalhistorisk litteratur.
 • Å arbeide for at det i alle bygder i distriktet blir sett i gang innsamling av segner, skikkar og tru, folketonar, stadsnamn og alle slag tradisjon som knyter seg til distriktet og dei ulike bygdene.
 • Å arbeide for at alle kommunane på Helgeland tek på seg ansvar for det lokalhistoriske arbeidet i kommunen og finn ei formålstenleg organisasjonsform for dette, slik at alle sider ved dette arbeidet blir fremja.
 • Å arbeide for at lokalhistorie får ein meir sentral plass i skulane, at lærarane får praktisk rettleiing og elevane arbeidsoppgaver.

Arbeid

Faksimile frå redaksjonell omtale i Nordlands Avis 20. juli 1972 om Årbok for Helgeland for 1971 og 1972, utgjeven av Helgeland Historielag.

Historielaget har engasjert seg i mange saker. Eit døme er fattigkyrkjegarden på Søvik. I 1976 fekk laget reist en minnebauta over Øyvind Finnson Skaldespiller på Tjøtta.

Frå 2020 har Helgeland Historielag satt i gang eit prosjekt med tittelen Samisk Helgeland. Dette blir eit større samarbeidsprosjekt der Helgeland Museum er med som partner, og ein har eit håp om at dei fleste lokale historielaga rundt omkring på Helgeland skal bli med. Målet er å samle inn dokumentasjon om den store sørsamiske befolkninga på Helgeland, eit tema som hittil har vore forsømt og lite kjent. Dette er i første omgang tenkt som eit treårig prosjekt. Målet er at funna skal formidlast i ei praktbok.

Styresamansetnad

 • 1970: Interimsstyret: Formann Arnt O. Åsvang, Sigurd Arnekleiv, Paul Solheim, Kjell Jacobsen, Per Straumfors.
 • 1970-1971: Formann: Arnt O. Åsvang. Styremedlemmer: Svein-Håkon Granlund, Sigurd Arnekleiv, Per Straumfors, Paul Solheim.
 • 1971-1972: Formann: Arnt O. Åsvang. Styremedlemmer: Svein-Håkon Granlund, Kjell Jacobsen, Petter J. Liland, Sigurd Arnekleiv.
 • 1972-1973: Formann: Arnt O. Åsvang. Styremedlemmer: Svein-Håkon Granlund, Kjell Jacobsen, Petter J. Liland, Sigurd Arnekleiv.
 • 1973-1974: Formann: Arnt O. Åsvang. Styremedlemmer: Svein-Håkon Granlund, Kjell Jacobsen, Per Smørvik, Mari Myrberget.
 • 1974-1975: Formann: Arnt O. Åsvang. Styremedlemmer: Petter J. Liland, Odd Fjordholm, Knut Karijord, Mari Myrberget.
 • 1975-1976: Formann: Arnt O. Åsvang. Styremedlemmer: Petter J. Liland, Knut Karijord, Mari Myrberget, Alf Arnes.
 • 1976-1977: Formann: Arnt O. Åsvang. Styremedlemmer: Petter J. Liland, Knut Karijord, Mari Myrberget, Alf Arnes.
 • 1977-1978: Formann: Arnt O. Åsvang. Styremedlemmer: Petter J. Liland, Knut Karijord, Alf Arnes, Mari Myrberget.
 • 1978-1979: Formann: Arnt O. Åsvang. Styremedlemmer: Petter J. Liland, Alf Arnes, Knut Karijord, Mari Myrberget.
 • 1979-1980: Formann: Arnt O. Åsvang. Styremedlemmer: Alf Arnes, Knut Karijord, Helge Wensell, Lill Bjørnbeth.
 • 1980-1981: Formann: Arnt O. Åsvang. Styremedlemmer: Alf Arnes, Knut Karijord, Oddbjørn Jullumstrø, Vigdis Ellingsen.
 • 1981-1982: Formann: Arnt O. Åsvang. Styremedlemmer: Alf Arnes, Knut Karijord, Oddbjørn Jullumstrø, Vigdis Ellingsen.
 • 1982-1983: Formann: Arnt O. Åsvang. Styremedlemmer: Alf Arnes, Knut Karijord, Oddbjørn Jullumstrø, Vigdis Ellingsen.
 • 1983-1984: Formann: Arnt O. Åsvang. Styremedlemmer: Alf Arnes, Knut Karijord, Vigdis Ellingsen, Audhild Larsen.
 • 1984-1985: Formann: Arnt O. Åsvang. Styremedlemmer: Alf Arnes, Knut Karijord, Vigdis Ellingsen, Audhild Larsen.
 • 1985-1986: Formann: Arnt O. Åsvang. Styremedlemmer: Alf Arnes, Knut Karijord, Audhild Larsen, Kari Grimsby.
 • 1986-1987: Formann: Arnt O. Åsvang. Styremedlemmer: Sigrid Vågan, Odd P. Olsen, Kari Grimsby, Tor Mathisen.
 • 1987-1988: Formann: Arnt O. Åsvang. Styremedlemmer: Odd P. Olsen, Kari Grimsby, Asle Brovoll, Liv Bosness.
 • 1988-1989: Leder: Arnt O. Åsvang. Styremedlemmer: Rune Bang, Odd P. Olsen, Asle Brovoll, Liv Bosness.
 • 1989-1990: Leder: Arnt O. Åsvang. Styremedlemmer: Rune Bang, Tone Korsvold Grimsø, Liv Bosness, Asle Brovoll.
 • 1990-1991: Leder: Arnt O. Åsvang. Styremedlemmer: Rune Bang, Tone Korsvoll Grimsø, Liv Bosness, Asle Brovoll.
 • 1991-1992: Leder: Arnt O. Åsvang. Styremedlemmer: Rune Bang, Tone Korsvold Grimsø, Liv Bosness, Asle Brovoll.
 • 1992-1993: Leder: Per Smørvik. Styremedlemmer: Rune Bang, Tone Korsvold Grimsø, Liv Bosness, Asle Brovoll.
 • 1993-1994: Leder: Per Smørvik. Styremedlemmer: Rune Bang, Tone Korsvold Grimsø, Liv Bosness, Asle Brovoll.
 • 1994-1995: Leder: Per Smørvik. Styremedlemmer: Rune Bang, Tone Korsvold Grimsø, Liv Bosness, Asle Brovoll.
 • 1995-1996: Leder: Per Smørvik. Styremedlemmer: Rune Bang, Liv Bosness, Asle Brovoll, Brynhild Bing.
 • 1996-1997: Leder: Per Smørvik. Styremedlemmer: Rune Bang, Liv Bosness, Asle Brovoll, Brynhild Bing.
 • 1997-1998: Leder: Rune Bang. Styremedlemmer: Bjarne Myhre, Irene Bergsnev, Liv Bosness, Elisabeth Moe.
 • 1998-1999: Leder: Elin Ofstad (trakk seg 1/11 - Bjarne Myhre fungerte til ekstraordinært årsmøte.). Erlend Langset (valgt i ekstraordinært årsmøte 27. feb. 1999). Styremedlemmer: Bjarne Myhre, Irene Bergsnev, Liv Bosness, Elisabeth Moe.
 • 1999-2000: Leder: Erlend Langset. Styremedlemmer: Bjarne Myhre, Irene Bergsnev, Liv Bosness, Elisabeth Moe.
 • 2000-2001: Leder: Erlend Langset. Styremedlemmer: Bjarne Myhre, Irene Bergsnev, Liv Bosness, Elisabeth Moe.
 • 2001-2002: Leder: Erlend Langset. Styremedlemmer: Bjarne Myhre, Ingvar Andersen, Irene Bergsnev, Liv Bosness.
 • 2002-2003: Leder: Ingvar Andersen. Styremedlemmer: Bjarne Myhre, Irene Bergsnev, Ellbjørg Pedersen, Ole Krokvik.
 • 2003-2004: Leder: Rita Johansen. Styremedlemmer: Bjarne Myhre, Irene Bergsnev, Ellbjørg Pedersen, Ole Krokvik.
 • 2004-2005: Leder: Rita Johansen. Styremedlemmer: Bjarne Myhre, Irene Bergsnev, Svein Laumann, Ole Krokvik.
 • 2005-2006: Leder: Bjarne Myhre. Styremedlemmer: Rita Johansen, Irene Bergsnev, Svein Laumann, Hallgrim Nilsen.
 • 2006-2007: Leder: Bjarne Myhre. Styremedlemmer: Rita Johanssen, Rønnaug Tuven, Svein Laumann, Hallgrim Nielsen.
 • 2007-2008: Leder: Ørnulf Kibsgaard. Styremedlemmer: Rønnaug Tuven, Svein Laumann, Hallgrim Nielsen, Tone Korsvold Grimsø.
 • 2008-2009: Leder: Ørnulf Kibsgaard. Styremedlemmer: Roald Tokle, Svein Laumann, Hallgrim Nielsen, Tone Korsvold Grimsø.
 • 2009-2010: Leder: Ørnulf Kibsgaard. Styremedlemmer: Roald Tokle, Svein Laumann, Tone Korsvold Grimsø, Rigmor Bosness.
 • 2010-2011: Leder: Ørnulf Kibsgaard. Styremedlemmer: Tone Korsvold Grimsø, Rigmor Bosness, Svein Laumann, Leif Elsvatn.
 • 2011-2012: Leder: Ingen leder valgt. Styremedlemmer: Olav Håkon Dybvik, Ann K. Klausen, Rigmor Bosness, Svein Laumann, Leif Elsvatn.
 • 2012-2013: Leder: Olav Håkon Dybvik. Styremedlemmer: Ann K. Klausen, Rigmor Bosness, Martin Grønås, Kjartan Zahl.
 • 2013-2014: Leder: Olav Håkon Dybvik. Styremedlemmer: Rigmor Bosness, Martin Grønås, Kjartan Zahl, Esther V. Ødegård.
 • 2014-2015: Leder: Olav Håkon Dybvik. Styremedlemmer: Rigmor Bosness, Esther V. Ødegård, Håvard Nielsen, Arne J. Andersen.
 • 2015-2016: Leder: Olav Håkon Dybvik. Styremedlemmer: Rigmor Bosness, Esther V. Ødegård, Håvard Nilsen, Arne J. Andersen.
 • 2016-2017: Leder: Arne J. Andersen. Styremedlemmer: Rigmor Bosness, Esther V. Ødegård, Martin Jøsevold, Oddvar Ulvang.
 • 2017-2018: Leder: Arne J. Andersen. Styremedlemmer: Rigmor Bosness, Esther V. Ødegård, Martin Jøsevold, Oddvar Ulvang.
 • 2018-2019: Leder: Arne J. Andersen. Styremedlemmer: Rigmor Bosness, Esther V. Ødegaard, Kari Sommerseth Jacobsen, Jon Suul.
 • 2019-2020: Leder: Kari Sommerseth Jacobsen. Styremedlemmer: Arne J. Andersen, Esther V. Ødegård, Jon Suul, Are Andersen.

Bygdebokredaktør og historikar Kjell Jacobsen (1941-2019) i Mosjøen var aktivt med i laget i femti år. Han var ein av stiftarane, med i styret dei fyrste åra, og sidan skreiv han ei rekke artiklar i årboka. Frå 1982 leia han æresmedlemskapsnemnda.

Kjelder og litteratur

 • Opplysningar frå Helgeland Historielag (Landslaget for lokalhistories kartlegging av historielagenes historie 2019).

Eksterne lenkjer