Helleristningsfeltene i Alta

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk
Del av et helleristningsfelt
Foto: Jurek Durczak

Helleristningsfeltene i Alta ligger innerst i Altafjorden, 5 km sørvest for Alta sentrum i Finnmark. Disse feltene omfatter Nord-Europas største samling av helleristninger av jeger-fangstfolk, og de første ristningene ble funnet av Isak Balandin like før pinse i juni 1973.[1] Feltene omfatter mer enn 6 300 helleristninger og 50 hellemalerier, og er fordelt over de fem stedene Hjemmeluft, Kåfjord, Storsteinen, Amtmannsnes og Transfarelv som igjen totalt består av nesten åtti mindre felt. 3. desember 1985 ble dette området innerst i Altafjorden plassert på UNESCOs verdensarvliste, med begrunnelsen at området utgjør det mest betydningsfulle vitnesbyrd om forhistorisk menneskelig aktivitet i Nordområdene.

Fisker
Foto: Clemensfranz

Funnet som ble gjort av Isak Balandin nedenfor huset til Ole Pedersen på østsiden av bukten var en ristning av et reinsdyr. Dette feltet ble oppkalt etter huseieeren, Ole Pedersen I. Den samme uken la skytebasen Åge Nilssen merke til bergbilder på toppflaten til en stor steinblokk kalt «Storsteinen» i Bossekop under forberedelser for et nytt boligfelt. Nilssen kontaktet Universitetet i Tromsø og sørget slik for at Storsteinen ble bevart. Ikke lenge etter fant to unge gutter som lekte ved Apanes flere helleristninger.

Noen år senere, i 1976, fant Tor Harry Pedersen helleristninger på Bergheim i Hjemmeluft og på Apanes gård, like nedenfor Bergheim, fant Charles Pedersen de første helleristningene. De første helleristningene vest i Hjemmeluft-bukten ble opdageti 1976 av Svein Erik Thomassen, og det er disse som vises frem på turer ledet av Alta museum.

De eldste helleristningene har blitt datert til ca. 4200 f.Kr., og området ble sannsynligvis brukt frem til 500 f.Kr. Bildene er meget varierte og viser en kultur som jaktet på reinsdyr, bygget båter og drev med fiske. Det meste av dokumentasjonsarbeidet har blitt utført av professor Knut Helskog fra Universitetet i Tromsø, og sammen med andre arkeologer ved Alta museum har han også funnet noen av feltene.

Ekstern lenke
Fotnote
  1. I enkelte publikasjoner har professor Helskog fra UiTø feilaktig angitt 1972 som året da de første funnene ble gjort.


Valknute Kaar 2009.gif Hele eller deler av Helleristningsfeltene i Alta er basert på en artikkel fra prosjektet Kulturminneløypa og er lagt ut på lokalhistoriewiki.no under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen. Når artikkelen har fjernet seg tilstrekkelig fra originalen, kan dette merket fjernes.
Flere artikler finnes via denne alfabetiske oversikten.