Hjelp:Spørreliste om arbeidet i samvirkelaget

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Kake til heder og ære for dugnad og ombygging av Prix Andselv 26.3.1998
Foto: Fra Terje Nilssen: Samvirkelagene i Indre Troms: 100 år i forbrukernes tjeneste. Bardu 2006

Som hjelp i arbeidet med å skrive artikler om den mangfoldige samvirkelagsbevegelsen i Norge, har det blitt utarbeidet to spørrelister. Tanken er at både sentrale og mer perifere aktører i samvirkelagene kan intervjues (eller skrive selv) om sine erfaringer og minner knyttet til lagene. Dette vil forhåpentligvis være et godt arbeidsverktøy for å studere og skrive om samvirkelagene.

Husk at spørrelister av denne typen er ment veiledende, og ikke som en absolutt mal. Hver enkelt forening og hver enkelt person har sine egen historie og sin egen erfaring, og alle disse kan ikke fortelles på samme måte!


Spørreliste om arbeidet i samvirkelaget

Bakgrunn

 • Hvem er du, og hvor kommer du fra?
 • Hvordan var og er din familie- og bostedssituasjon?
 • Hva slags utdannelse har du?
 • Hva slags arbeid gjorde du og gjør du tilknyttet hjemmet ditt?
 • Hva slags arbeid hadde du hatt før du begynte ved samvirkelaget?

Arbeidet

 • Hvordan var det å være ny ved samvirkelaget, og hva slags opplæring fikk du?
 • Hva slags arbeidsoppgaver har du hatt? Har de endret seg mye i løpet av din tid ved samvirkelaget, og i så fall på hvilken måte?
 • Kan du gi en beskrivelse av en typisk arbeidsdag, eventuelt en typisk arbeidsuke?
 • Hvordan fikk du videre opplæring underveis?
 • Trives / trivdes du i arbeidet ditt – er /var jobben på Samvirkelaget en god jobb?

Sosialt liv

 • Hvordan var /er det sosiale livet på samvirkelaget?
 • Møtes / møttes kollegene utenfor arbeidstida, og i så fall hvordan?
 • Har / hadde du spesielle arbeidskollegaer som sto deg nær, og på hvilken måte?

Problemområder og positive sider

 • Om du har vært syk, blitt sagt opp eller gått arbeidsledig i løpet av din tid knyttet til samvirkelaget, hvordan opplevde du det?
 • Hva slags erfaring har du med konflikter eller diskriminering på bedriften?

Fagorganisering

 • Hva betyr / betydde fagforeninga for deg, og hvordan påvirket fagforeninga bedriften?
 • Har man kunnet komme med spørsmål eller forslag til ledelsen i samvirkelaget?