Hjelp:Spørreliste om samvirkelags historie

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Dugnad for Samvirkelaget. Støyping av grunnmur mm til tilbygg på butikken på Skjold, 1975
Foto: Hentet fra Nilssen, Terje: Samvirkelagene i Indre Troms : 100 år i forbrukernes tjeneste. Bardu 2006

Som hjelp i arbeidet med å skrive artikler om den mangfoldige samvirkelagsbevegelsen i Norge, har det blitt utarbeidet to spørrelister. Tanken er at både sentrale og mer perifere aktører i samvirkelagene kan intervjues (eller skrive selv) om sine erfaringer og minner knyttet til lagene. Dette vil forhåpentligvis være et godt arbeidsverktøy for å studere og skrive om samvirkelagene.

 • Enkeltpersoner som har arbeidet i samvirkelagenes utsalg kan fortelle sin historie med utgangspunkt i denne spørrelisten.

Husk at spørrelister av denne typen er ment veiledende, og ikke som en absolutt mal. Hver enkelt forening og hver enkelt person har sine egen historie og sin egen erfaring, og alle disse kan ikke fortelles på samme måte!


Spørreliste om organisasjonens historie

Begynnelsen

 • Når og hvordan ble ideen til samvirkelaget født?
 • Når ble laget startet, og hvem sto bak?

Organisasjonen

 • Hvordan var laget organisert?
 • Var det noe som skilte seg fra andre lag, og hvorfor var det i så fall gjort på denne måten?

De viktigste forandringene

 • Har samvirkelaget gjennomgått noen større endringer i driftsform eller organisering underveis?
 • Har det i noen perioder vært ute av drift, og hvorfor?

Samfunnsbetydning

 • Hvordan ble samvirkelaget mottatt av befolkningen i området?
 • Hva slags betydning fikk laget for nærmiljøet – sosialt, praktisk og økonomisk?

Utsalget / utsalgene

 • Hva slags lokale startet man opp utsalg i, og hvor lå det?
 • Når og hvorfor ble utsalget flyttet / utvidet / nedlagt?
 • Hva betydde utsalget og foreningen for lokalsamfunnet? Finnes det minner, anekdoter eller liknende knyttet til utsalget og foreningen så er dette verdifullt historisk materiale!

Å arbeide i utsalget

 • Hva slags kunnskaper krevdes av de som skulle arbeide i utsalget?
 • Hvor kom de fra og hvem var de?
 • Hva slags arbeidsforhold (lønn, arbeidstid mm) hadde de ansatte i utsalget?
 • Kan det sies noe om det sosiale miljøet i og rundt samvirket? Hvordan var forholdene mellom sjefene og de ansatte, hvordan var forholdene mellom kvinner og menn? Kan det sies noe om konflikter og om bånd mellom de som arbeidet i utsalget?