Hokksund, Hus no. 1 (Øvre Eiker, 103/78)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Hus no.1 i Hokksund er en boplass under en del av gården Lerberg. Den ligger i området Stryken, som er i utkanten av tettbebyggelsen i Gamle-Hokksund. Opprinnelig var dette del av en gårdpart som tilhørte Eiker sogneprestembete og som i de eldre matriklene har betegnelsen «Grunde i Haugsund». Husene ligger omtrent 350 meter sørvest for gårdstunene på Lerberg. Husene ble trolig satt opp på 1870-tallet, da en part av den opprinnelige husmannsplassen Stryken ble utskilt og fikk betegnelsen «Hus no.1 i Haugsund». [1] Eiendommen var en festetomt fram til 1957, da den ble utskilt fra bnr. 9 og fikk eget gårds- og bruksnummer gbnr.103/78.[2] Den har i dag et areal på 637m2 og har navnet Sandeng, med gateadresse Stryken 53. Det gamle huset står fortsatt, men er fullstendig ombygd.

Ca.1875-1890: Christoffer Andreassen

En gang mellom 1875 og 1879 bosatte Christoffer Andreassen (1823-1890) seg på denne plassen, og husene ble trolig også satt opp på denne tida. I panteregisteret opplyses det at han svarte 7 øre i årlig grunnleie til eieren av Hus no.5.[3] Eierne av hus no.5, som selv var husmenn og svarte avgift til grunneierne, har altså leid uten sin rettighet til å bruke jorda og krevd inn avgift for dette.

Christoffer Andreassen hadde tidligere vært husmann under Lilleby[4] og Søndre Hobbelstad[5]

1890-1917: Edvard Kristoffersen

Da Christoffer døde i 1890,[6] overtok sønnen Edvard Kristoffersen (1856-1917) husene i Stryken. Ved folketellingen i 1891 var det han og familien som bodde der:[7]

 • Edvard Kristoffersen, født 1856, jordbruker og husmann
 • Else Kristine Halvorsen, født 1864
 • Karl Marinius Edvardsen, født 1881
 • Halvor Edvardsen, født 1885
 • Inger Johanne Edvardsdatter, født 1886
 • Elise Kristine Edvardsdatter, født 1888
 • en udøpt datter, født 1890

Ved folketellingen i 1900 bodde fortsatt alle barna hjemme.[8] I 1910 var det bare den ugifte datteren Elise, som var syerske, og de to yngste sønnene som fortsatt bodde sammen med foreldrene hjemme i Stryken.[9] I disse to folketellingene er også de tre yngste barna med:

 • Margit Karoline Kristoffersdatter, født 1890
 • Kristoffer Kristoffersen, født 1893
 • Edvard Kristoffersen, født 1901

Også i panteregisteret nevnes Edvard Kristoffersen Stryken som eier av plassen flere ganger mellom 1890 og 1906.[10] Sannsynligvis bodde han der resten av livet, siden Stryken er oppgitt som bosted da han døde i 1917.

Referanser

 1. Eiker, Modum og Sigdal sorenskriver, panteregister IV-3
 2. Panteregister V-7a, s.148
 3. Panteregister IV-3, fol.1
 4. Folketellingen 1865
 5. 1875, Eiker, krets 13, liste 41
 6. Lensmannens dødfallsmeldinger
 7. Folketellingen 1891, Eiker krets 14, liste 21
 8. Folketellingen 1900
 9. Folketellingen 1910
 10. Panteregister IV-3, fol.1Kilder