Gamle-Hokksund

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Gamle-Hokksund fotografert fra Sundbakken, med tømmerlenser i Drammenselva i forgrunnen. Klikk på bildet for mer informasjon om bygningene.

Gamle-Hokksund er den delen av Hokksund i Øvre Eiker kommune som ligger nordøst for Drammenselva. Gamle-Hokksund er sammen med Dynge regulert som hensynssone bevaring. Bebyggelsen består i stor grad av eldre, lave trehus.

Opphavet til denne tettbebyggelsen var en rekke husmannsplasser som fra 1600-tallet vokste fram langs den nordre bredden av Drammenselva under gårdene Kruke, Nordre Hobbelstad, Søndre Hobbelstad og Lerberg. Plassene var knyttet til laksefisket i Hellefossen, til tømmerfløting og annen elvetransport og til sundstedet over elva. En del av disse plassene ble tidlig selveiere, og i matrikkelen fikk disse eiendommene et eget matrikkelnummer, som tilsvarer dagens gårdsnummer 102: Haugsund.

Gjennom stadig oppstykking utviklet disse brukene og plassene seg til en tettbebyggelse, som nedenfor sundstedet lå på begge sider av ei gate som etter hvert fikk navnet Storgata, og dette området er det egentlige «Gamle-Hokksund». Like ovenfor sundstedet lå husene i Sundgata og Slottebakken, og ovenfor dette lå et område med mer spredt bebyggelse, som skilte Gamle-Hokksund fra tettbebyggelsen i Dynge. Haugsund bygningskommune omfattet både tettbebyggelsen i Dynge, langs Sundgata, Storgata og i Stryken. Husene i denne tettbebyggelsen - både på selveiertomter og på bygslet grunn - ble på 1800-tallet gitt egne husnumre og innført i et husregister.

Husregister for Haugsund

Kilder


Eiker Leksikons logo.jpeg Gamle-Hokksund inngår i prosjektet Eiker Leksikon og er lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten. Ønsker du å bidra til delprosjektet? Kontakt Bent Ek på hans diskusjonsside!


Koordinater: 59.7772° N 9.9074° Ø