Hokksund, Hus no. 5 (Øvre Eiker, 103/148)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk

Hus no.5 i Hokksund er en boplass under en del av gården Lerberg. Den ligger i området Stryken, som er i utkanten av tettbebyggelsen i Gamle-Hokksund. Opprinnelig var dette del av en gårdpart som tilhørte Eiker sogneprestembete og som i de eldre matriklene har betegnelsen «Grunde i Haugsund». Husene ligger omtrent 350 meter sørvest for gårdstunene på Lerberg. «Hus no.5» var bryggerhuset på den gamle plassen Stryken, som eksisterte siden 1770-tallet og var oppført som «Hus no.1» i det gamle husregisteret. Strørstedelen av jorda som tilhørte plassenhører til denne eiendommen, som i dag har et areal på 3636m2. Lenge var dette en festetomt, men den er nå skilt ut med eget gårds- og bruksnummer 103/148, med gateadresse Stryken 57. Det er satt popp nye hus på eiendommen.

1870-1885: Rasmus Larsen Stryken

Eiendommen «Hus no.5 med grunn» oppsto i 1870, da plassen Stryken ble solgt på tvangsauksjon. Den tidligere eieren, Rasmus Larsen, fikk imidlertid bruksrett til bryggerhuset på plassen, og ved folketellingen i 1875 var han enkemann og bodde der sammen med den yngste sønnen Ole, samt datteren Anne Kirstine og hennes datter Hansine, som var født i Kristiania i 1871.[1] Da det bye husregisteret ble opprettet i 1879, fikk dette huset betegnelsen «Hus no.5».[2]Rasmus ble trolig boende der til han døde i 1885.[3]

1885-1910 Ole Rasmussen og Sørine Ingebretsdatter

Etter farens død ble huset overtatt av den yngste sønnen, Ole Rasmussen, som bosatte seg der sammen med sin kone Anne Kirstine:[4]

 • Ole Rasmussen, født 1855 i Eker, gift, murer, lidt jord
 • Sørine Ingebretsdatter, født 1864 i Bakke, gift
 • en udøpt datter, født 1890

I tillegg bodde Ole søster, Anne Kirstine der, samt en 12 år gammel jente som var bortsatt av fattigvesenet:

 • Anne Kirstine Rasmussen, født 1858 i Eker, husgjerning, aannearbeide
 • Gunhild Alvilde Sørli, født 1879 i Eker, fattigvæsenet

I 1893: ble de gamle husene med en del av grunnen solgt via Karl Oluf Eriksen («som mellemliggende kjøber») til Nils Larsen for 148 kroner. Ole Rasmussen oppførte da nye hus på den delen av eiendommen som fortsatt tilhørte ham, og dette nye huset beholdt betegnelsen «Hus no.5».[5]

Ved folketellingen i 1900 bodde Ole og Sørine på plassen med fem barn:[6]

 • Ragnhild Marie Rasmussen, født 1890 i Øvre Eiker herred, datter, ugift
 • Einar Georg Rasmussen, født 1893 i Øvre Eiker herred, søn, ugift
 • Sigrid Ovidia Rasmussen, født 1895 iØvre Eiker herred, datter, ugift
 • Rasmus Rasmussen, født 1897 iØvre Eiker herred, søn,m ugift
 • Gunhild Rasmussen, født 03.08.1899 i Øvre Eiker herred, datter, ugift

Ole Rasmussen døde i 1909[7]. Ved folketellingen året etter bodde Sørine fortsatt på plassen, sammen med en del av barna:[8]

 • Sørine Rasmussen, født 07.12.1864 i Øvre Eke, husmoder, enke, Rengjøringskone
 • Einar Rasmussen, født 30.08.1893 i Øvre Eker, søn, ugift, Murerarbeider
 • Rasmus Rasmussen, født 08.08.1897 i Øvre Ekers, søn, ugift
 • Gunhild Rasmussen, født 04.08.1899 i Øvre Eker, datter, ugift
 • Hjørdis Rasmussen, født 17.09.1901 i Øvre Eker, datter, ugift
 • Marry Rasmussen, født 16.08.1903 i Øvre Eker, datter, ugift

Det er uklart hvor lenge Sørine levde og om noen overtok plassen etter henne.

Referanser

 1. Folketellingen 1875
 2. Panteregister IV-3, fol.5-6
 3. Lensmannens dødsfallsmeldinger
 4. Folketellingen 1891, krets 14, liste 70
 5. Panteregister IV-3, fol.5
 6. Folketellingen 1900, krets 8, liste 4
 7. Lensmannens dødsfallsmeldinger
 8. Folketellingen 1910, krets 20, liste 28Kilder