Huseby gårds venner (Skedsmo)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Huseby gårds venner ble opprettet i 2001. Foreningen er et samarbeidsorgan for enkeltpersoner og organisasjoner som gjennom dugnadsinnsats, kulturaktiviteter og på annet vis bidrar til å bevare og videreutvikle de natur-, miljø- og kulturverdiene som bygninger, uteområde og jordbruksarealer Huseby gård representerer.

Gjennom dugnadsinnsats og ulike kulturaktiviteter bidrar foreningen til å heve aktivitetsnivået på Huseby. Her er noen eksempler oppgaver:

  • Restaurert og pusset opp Bestyrerboligen.
  • Opparbeidet utearealet med anlegg av ny plen på 1,5 da.
  • Bedret parkeringsmulighetene.
  • Ryddet utearealene.
  • Drevet dugnad på enhetslåven.
  • Tilrettelagt for lagring av større museumsgjenstander.
  • Pusset opp grisehuset til bruk for temautstillinger.
  • Delaktig i utarbeiding av utstillinger.
  • Driver lørdagskafe på dugnad.

Foreningen har et konstruktivt samarbeid med Skedsmo kommune, Museene i Akershus (MiA), Skedsmo historielag og andre organisasjoner om ulike arrangement som f. eks. temalunsjer og temakvelder, utstillinger, opplegg for skolene og den årlige Huseby-dagen. Her er noen eksempler på utstillinger: Fattig i Skedsmo for 100 år siden, Helse- og hygiene gjennom 200 år, Mennesker og levekår, Matproduksjon og jordbruk, Møteplasser i Skedsmo, Skedsmokorset fra istiden til i dag. På denne nettadressen kan en lese mer om utstillingene: http://mia.no/skedsmo/utstillinger.

Kilder og litteratur