Husmannsplasser i Asak kirkesogn, Østfold

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Husmannsplasser i Asak kirkesogn i nåværende Halden kommune i Østfold. Asak kirkesogn var en del av Berg kommune inntil 1965. I perioder har Asak kirkesogn ligget til Rokke kirkesogn.

Gårds-

nummer

Gårdsnavn Husmannsplass Kommentar Dokumentert

første gang

Dokumentasjon
67 Svalsrød Bliksrød-Ødegården Gimle 1808 k=kirkebok
68 Nærsrød
69 Grimsrød Grimsrud 1800 k
Bollerød 1665 ptm=prestemanntall
Grimsrødhytta 1800 k
Grimsrødplassen 1865 f=folketelling
Kleva Klefven u/Veden 1723 matr=matrikkel
Stuput samme som Klefven? 1822 k
Våkemark Vaagemarck 1762 ekstrask=ekstraskatt
70 Veden Gjervika WedenJervigen 1865 ft
Korpås Korpaas 2hpl 1865 1723 matr
Bekken Bækken 1800 k
Bekkhuset Bechhuuset 1723 matr
Kokkehaugen Kokkehauen 1808 k
Vedenlia Wedenlien 2 hpl u/jord 1865 ft
Haugen Vedenhaugen 1808 k
Kleven Klewn (se Grimsrød) 1762 ekstrask
Linåkeren 2hpl 1865 ft
Vedenhytta Ween Hytta 1801 ft
71 Vedenløkkene Nye Løkker 5hpl 1865 ft
72 Lilleøya Lilleøen u/Veden 1723 matr
73 Lauradal Lauradahl 2hpl 1865 ft
Ødegården gbr+hpl 1801 ft
74 Asak Øvre, nedre, Nordby + 2 hpl 1865 ft
Marienlyst med Kokasa 1865 ft
Leiren 1822 k
Bæk Nordre Bekken/Bekkhuset 1800 k
Bekkhuset (se Veden) 1723 matr
Engekasa 1822 k
Kukasa (se Marienlyst) 1865 ft
Sætret Sæter 2hpl 1711 ekstrask
Utsikt Udsigt 1822 ft
75 Heidehytta Heidehytta 1865 ft
Kasene Casene 1801 ft
Linækeren del av Casene 1865 ft
Raet Raden (Rahytta?) 1711 ekstrask
Rosenlund 1800 k
76 Holtersrødkasa Asak Casa 2hpl 1801 ft
76 Prestegården
77 Gjælnes Asakløkka 1865 ft
78 og 80 Nordby Bekkeneset 1865 ft
Holmen 1647 skm=skattematrikkel
Demma 2hpl 1723 matr
Liholt ?
Grinestad 1723 ft
Skogen gbr+2hpl 1865 ft
Knatterød Knaterød 1723 matr
Blokkemyr 2hpl 1875 ft
Bekkeli ?
Damhaugen Damhagen 1800 k
Jonsrød Joensboe 1711 matr
Nordbyhytta Nordbye Hytta 1801 ft
Nordbysæter Nordbye Sæter 1800 k
79 Tosterød Berget Berg 1822 k
Rahytta Raden Tosterødradet 1762 ekstrask
Tosterødhytta Rahytta? 1801 ft
Tostrødplassen 1865 ft
Tørkop 1822 k
81 og 82 Askelsrød 2grd+hpl 1801 ft
Grønnlund 1800 k
83 Fjell Fjell 1808 k
Fjelldemma Fjeld Demmen 1800 k
Fjellemoen Fjeldemoen 1865 ft
84 Bøsæter Bøe Sæter 1800 k
Bøhaugen 1865 ft
Fugleputt Bøhaugen? 1822 k
Nordholen Bøholen Hoelen 1711 ekstrask
85 Håenby Holen Sørholen Håkabyholen 1723 matr
Håkabykasa Haagenbye Casa Tressehytta? 1801 ft
Håkabysæter 1800 k
Mellomholen Holen 1801 ft
Tressehytta Håkabykasa?
86 Toreby Thorebye 2gbr+1hpl 1865 ft
Kasene Kassene 1711 ekstrask
Lilleby 1822 k
Torebysæter 1800 k
87 Rjør
88 Tjærviken Jøvik Dyuig under Mørk 1643 ls=landsskatt
Aspekas Ospe Kassen 1723 matr
Fuglevik ?
Tjærvikkasa Tiervig Casa 1801 ft
89 Mørk Mørksætret Sætheret 2hpl  1865 1762 ekstrask
90 Ugjesteby Holteberg Holtebær 1723 matr
Hagen Hougen 1822 k
Hesthageroa ?
Ugjestebysæter 1800 k
Åseby Østby ?
91 Rød Tue 1711 ekstrasj
Kvi Qvid 1762 ekstrask
Bingen Nytebingen 1822 k
Nyte Nytte 1762 ekstrask
Lia Lien U/Fismedal? 1762 ekstrask
Åsen på Storøya ?
Thuekasa Kvikasa 1762 ekstrask
Rødsholen Røed Holen Kvernekasa? 1801 ft
92 Solbrekke Soelbrekka u/Rød 1801 ft
Kasene Solbrekkekasene 2 hpl 1865 ft
Kvernekasa Querne-Kasa Røed Holen? 1800 k
93 Fismedal Lia Fismedallia 1865 ft
94 Veggesdal Harelund 1762 ekstrask
Rekketjenmoen feil! 1869 rk
Veggesdalsætret gbr+hpl 1865 1723 matr
Holtet Storholtet 1875 ft
Hytta Hytten Veggesdalshytta 1762 ekstrask
Kollehytta Kulhytta Veggesdalshytta? 1800 k
95 Lillemørk Vassbrekka Vasbrækka 1865 ft
Hallsøya oversvømmet 1865 ft
Holtet Storholtet? 1865 ft
96 Brekke Huset 1711 ekstrask
Brekkehaugen 1875 ft
Hasleto 1723 ng
Gildre Kasene Oddeholm 1875 ft
Oddeholm 1865 ft
Bråten Brekkebråten 2 hpl 1865 ft
Brekkeholen Holene 1801 ft
Kasene Brekkekasene Oddeholm? 1875 ft
Lera ?
Seljevik 3hpl 1875 1711 ekstrask
97 Nes Bukta Bugten 1865 ft
Skjæret Nesskjæret 1865 ft
Nesmoen 1808 k
Tangen 1723 matr
98 Os Haslundsplassen 1865 ft
Fredriksberg Juls Løkke 1875 ft
Oskleva 2hpl 1801 ft
Solerød 1875 ft
Hjortsbergplass 1875 ft
99 Tistedalen Gata 4hpl 1865 ft

[1]

  1. Oversikten er laget på grunnlag av bokverket "Bustadsnavn i Østfold. 16. Berg", av Kåre Hoel, utgitt ved Tom Schmidt, Novus forlag, 2017.