Husmannsplasser i Berg kirkesogn, Østfold

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Husmannsplasser i Berg kirkesogn i nåværende Halden kommune i Østfold.[1] Berg kirkesogn var inntil 1965 del av Berg kommune, sammen med Asak kirkesogn og Rokke kirkesogn.

Gårds-

nummer

Gårdsnavn Husmannsplasser Kommentarer Dokumentert

første gang

Dokumentasjon
1 Berg prestegård Bergsmoen 1900 ft=folketelling
2 Boberg Bautastein 2 plasser 1865-1900 ft
Bobergplassen 1800 k=kirkebok
3 Klokkerød Klokkerød 1865 ft
Klokkerødhuset 1800-1865 ft
Myren 1822 k
4 Lundestad Sørle 1865 ft
Knivsø Knepsøe 1801 ft
Leiren 1865 ft
Leierhytta 1875 ft
Kollehullet Coll hullet 1800 k
Bråten 2 plasser 1801 ft
Hestehagen 1865 ft
Kilengen 2 plasser 1865 ft
Lund(estadplassen) 1794 ft
Nestet/næss 1723 matr=matrikkel
5 Fange Davidsmoen 1865 ft
Fangekasa 1865 ft
Skogen Schouen 1723 matr
6 Unneberg Råskogen 1723 matr
Skogen Schouen 1723 matr
Stranda Aneberg Stranden 1865 k-ft
Åse 1800 k-
7 Helle Helle 1865 ft
Børsåsen 1808 k
8 Nordgård Berget 1723 matr
Ødegården 1711 ekstrask.
Kleva 1762 ekstrask.
9 og 10 Berger Isebakke 1711 ekstrask
Stensrød 1723 matr
Haugane 1822 k
Langkas 1800 k
11 Sæterhaugen Sæterhaugen 1723 matr
Blåsopp 1723 matr
12 Vestgård Bjørndalen 1808 k
Misunnelse 1808 k
13 Fossby Sørskogen Schouen 1723 matr
Oredalen 1801 ft
14 Søtorp Haugen 1865 ft
15 Torpum Haugen 2 plasser 1801 1723 matr
Skogen 1665 ptm
Torpumplassen 1665 ptm
16 Rørbekk Rørbekk u/Tjernstorp 1670 jb
Leierhytta 1865 ft
17 Svinesund Svinesundkasa?
18 Kjeøya Kjeøenn 1647 skmatr
19 Korterød Korterøed 1643 Værne jb
Korterød 4 hpl 1801 ft
20 Sponvika
21 Svalerød Svalerød 1 gd+1hpl 1762 ekstrask
Moen 2hpl 1900 1822 k
Stenswigen 1800 k
Bakke 2hpl 1801 1762 ekstrask
Bakken 1800 k
Sanden 1801 ft
Steenslie 1865 ft
Stranda 1865 ft
22 Alsrød Alserød 1875 ft
Kjølarbakken 2hpl 1822 1801 ft
23 Røsnes Røsnes 1 gd+1hpl 1865 ft
Kil 1762 ekstrask
Haugen Sirisflid 1808 1808 k
Tverrbekk 1723 matr
Varpet 2 hpl 1665 ptm
Stubbene 2hpl 1808 1762 ekstrask
Berget 2hpl 1822 k
Vikane 1665 ptm
Sjøbubakken Skiøbakken 1801 ft
Mørvika 1822 k
Bårstadhugget 1869 rk
Kråkevika 2hpl 1801 ft
Junkerhaugen 1865 ft
Kasa Røsneskasa 1865 ft
Melkebakken 1822 k
Orød Orre 2hpl 1800 k
Røsneslia 1875 ft
Sirisflid 1808 k
Solli 1900 ft
Søkopp Søgop 1808 k
24 og 25 Hjelmungen Jelmungen 3gd+1hpl 1801 ft
Hestehagen 1762 ekstrask
Ma 3hpl 1865 1801 ft
Rynningen 2hpl 1865 1822 k
26 Alkerød Alcherød 1801 ft
Stenklopp 1762 ekstrask
Sandkas 1865 ft
27, 28, 29, 30 Gjellestad Skogen Schouen 1723 matr
Ekås Egaas 1762 ekstrask
Mosen Maasen 1801 ft
Sjøretten 3 hpl 1865 1822 k
Berget 1723 matr
Bassemyra 1723 matr
Fossen 1723 matr
Ielhoug 1762 hpl
Kasene Casen 1800 k
Moen 1762 ekstrask
31,32,33,34 Huseby Huseby 6 gd+2hpl uj 1865 ft
Løen Lunden 1822 k
Kasa Husebykasa 1865 ft
Husebyhaugen 1900 ft
Husebymoen Skreddartomta 1846 husm er skrædder
35, 36, 37 Vik Viig 6gd+1hpl 1865 ft
Snørop 1723 matr
Kasa Vikkasa 35, 37 1795 kb
Bakken Bekkhusbakken 1808 kb
Bekkhuset Benhullet! 1762 ekstrask
Klokkervik 1859 kb
Lunden Løn 1801 ft
Sanden Sand 1801 ft
Skogløkka 2 hpl 1875 1865 ft
Viksmoen 1865 ft
38 Flingtorp
39 Åsekjær Huset Åsekjærhuset 2 hpl      1801 ft
Dølehytta (Ole Døhl hm) 1762
Kasa Åsekier Casa 1801 ft
Liholt 1865 ft
Myra Åsekjærmyra 1723 matr
Veien 1844 kb
Åsekjærhytta 1822 kb
40 Tobru Hvalbukmyra Hvalbuch Myra 1723 matr
41 Åsmundsengen Husmanseng (ikke hpl) 1603 ng
Midtibakken Mettibaken 1834 1801 ft
Stentorp 3hpl 1822 k
42 Kokksrød Koxrød 1865 ft
Kokksrødkasa Koxrød Casa 1801 ft
43 Sørbrøden Brøden vestre 2 gb+1hpl 1865 ft
Sørbrødenkasa Casen 1762 ekstrask
Sørbrødenlia Lia 1865 ft
Sørbrødensæter 1822 k
Ørken 1822 k
44 og 45 Torp Torp Torp s+ 1 hpl 1865 ft
Lia Torplia 1822 k
Nybølet Nybøhlet 45 1762 an
Nybølet Nybøle 44 1801 ft
Solli 1875 ft
46 Totorp Totorpkasa 1808 k
Lia Totorplien 1865 ft
Tretorp 1865 ft
Tretorpkasa 1822 k
Åsen Aasen 1800 k
47 Nordby Småland Smaaland 1723 matr
48 Sønstegård Sønstegård 1865 ft
49 Østgård Fru Mine 1875 ft
Arneberg 2hpl 1801 ft
Arnebergmyra 1822 K
Haugane Hawen 1723 matr
Ende 1838 matr
Billebakken Belebaken 1801 ft
Engehagen Engehaven 1801 ft
Huuset 1801 ft
Jørnegårdkasa 1865 ft
Vollane Jørnegårdplass1875 1875 ft
Kasene Kassene 1723 ft
Krossgårdmyra 1813 pr
Kåregårdhaugen 1808 k
Myrane 2hpl 1711 ekstrask
Tordehaugen Toere Hawen 1723 matr
Utkikk 1813 pr
50 Englekor Cassa 1800 k
51 Sorgenfri
51 Reiersrød Reerssrød 1653 jb
Sorgenfriplass 1865 ft
52 Jakobsrød Iacobsrød u/Jørnegård 1808 K
52 Myrane MyrePladsene 2 hpl 1800 k
53 Grønnerød Grønnrød u/Ende 1808 k
53 Myrane Myrene u/Ende 1786 pb
54 Handtaket
54 Lerdalen
54 Rudløkka
55 Svalsgård
56 Berger Myrane
57 Brekkerød Brekkerød u/Berger 1808 k
Vollane Voldene 1875 ft
58 Bærengen
59 og 60 Remmen Bratøen u/62 Rød 1865 ft
Lille-Edet Lilleedet 1865 ft
Nordkasa 1839 kb
Remmenkasa 1800 kb
Remmenplass 1800 kb
61 Glenne
62 Rød Rotmark Rotmarck 1762 hm
Rødsgrunnen 4 hpl 1865 ft
Rødsmyra Myra 1808 k
Rødstangen Tangen 1762 ekstrask
63 LI
64 Karrestad Augustaborg og Karestad 3hpl 1865 ft
65 Strupe Strupeplass 1865 ft
Verket 2 hpl 1875 ft
66 Osgodset Hola Holen 1808 k
  1. Oversikten er laget på grunnlag av bokverket "Bustadnavn i Østfold. 16. Berg", av Kåre Hoel, utgitt ved Tom Schmidt, Novus forlag, 2017.