Ihle skole

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Ihle skole rundt 1924, da den nye skolebygningen var nesten ferdig. Gamleskolen til venstre.
Foto: Sigurd Røisli

Ihle skole er en barneskole i Vestre Toten kommune. Ihle er kommunens minste skole, og skoleåret 2016/17 har den 26 elever. Skolen er fådelt med sju trinn fordelt på tre klasser.

Skolekretsen ble oppretta i 1861, og Vestre Toten kommune leide da undervisningslokaler på garden Kvaksrud. Først i 1887 oppførte Vestre Toten egen skolebygning for Ihle krets, etter at de hadde kjøpt 80 mål fra Kvaksrud til skoletomt og jord for læreren. I 1924 ble det oppført en ny skolebygning på Ihle, nøyaktig lik bygningen i nabokretsen Elton. Bakgrunnen for de nye skolebygningene var at skolene hadde blitt firedelte og at det mangla leilighet for lærerinna.

Bygningen fra 1924 står fortsatt (2017), men den har fått selskap av et større nybygg. Nybygget brukes av skolen, mens Ihle barnehage og SFO holder til på gamleskolen.

30. mars 2017 vedtok kommunestyret i Vestre Toten at skolen skal legges ned etter skoleåret 2016/2017.

Nedlegging

Elever og lærere poserer foran den nye skolebygningen (1925). Sigurd Tordhol og Magnhild Stepperud flankerer skoleungene.

Ihle ligger i et bygdestrøk, så elevtallet har til tider vært lite. Derfor har kretsen flere ganger vært trua med nedlegging. Dette skjedde blant annet rundt 1960, da Vestre Toten gjennomførte ei gjennomgripende strukturendring i skolesektoren. Etter at befolkningen i kretsen, med Anne Marie Iversen i spissen, engasjerte seg kraftig mot planene, ble Ihle opprettholdt. I stedet ble en del av nabokretsen Elton, som ble lagt ned, overført til Ihle.

Også i 2012 diskuterte Vestre Toten kommune å legge ned Ihle, på grunn av kommuneøkonomi og synkende elevtall, men det ble vedtatt at skolen inntil videre skulle bestå. Også denne gangen var protester fra lokalmiljøet med på å forhindre nedlegging. Høsten 2016 tok lokalpolitikere igjen til orde for å legge ned skolen, etter at elevtallet hadde falt fra 36 til 26 på ett år. Flere foreldre hadde da søkt barna sine til andre skoler i Vestre Toten, i tillegg til nabokretsene i Gjøvik og Østre Toten.

30. mars 2017 vedtok kommunestyret, med 20 mot 11 stemmer, at skolen skal legges ned. Dette skjer høsten 2017, og alle de de nåværende elevene overføres til Bøverbru skole. Kommunestyret bestemte samtidig at framtidige elever fra gamle Elton krets skal gå på Raufoss skole, mens resten av Ihle-kretsen skal tilhøre Bøverbru skolekrets.

Lærere

Rektorer

Andre ansatte

Kilder og litteratur

Ihle skole i 1916.