Ingjald Reichborn-Kjennerud (1901-1981)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Foto av tannlege Ingjald Reichborn-Kjennerud jr. i yngre år.
Foto: Ukjent/Bjerke 1934; Norges tannlæger.

Ingjald Reichborn-Kjennerud jr. (født 25. september 1901 i Kristiania, død 9. juni 1981) var tannlege, i en årrekke professor ved Statens tannlegehøgskole, senere ved Det odontologisk fakultet ved Universitetet i Oslo.

Familie

Ingjald Reichborn-Kjennerud jr. var sønn av lege og medisinalhistoriker Ingjald Reichborn-Kjennerud (1865-1949) og Aagot Iost (1872-1949). Han ble gift i 1926 med Sigrid Bergman (f. 1900), ekteskapet oppløst, deretter i 1952 med Astrid Marie Kristiansen (1911-2004).

Liv og virke

Ingjald Reichborn-Kjennerud påbegynte det medisinske studiet i 1920, men gikk over til å studere odontologi, i likhet med flere familiemedlemmer. Han ble utdannet tannlege i 1924. Etter ett år i privat praksis ble han assistent ved kirurgisk avdeling på Statens Tandlægeinstitutt. Han studerte protetikk i Berlin i 1926, og ble førsteassistent ved proteseavdelingen i Oslo.

I 1928 ble Reichborn-Kjennerud dosent ved Norges Tannlægehøiskole (navneskifte fra Statens Tandlægeinstitutt samme år), med plateprotese som fag. Samtidig arbeidet han hos professor Larl Häupi ved Histopatologisk laboratorium. Han studerte på begynnelsen av 1930-tallet videre i Praha og i USA. I 1935 tok han doktorgraden i Oslo på en avhandling om tennenes gjennombrudd.

Fra 1940 til han gikk av i 1971 var Ingjald Reichborn-Kjennerud professor i konserverende tannpleie i Oslo. Da det odontologiske fakultet ble opprettet ved Universitetet i Oslo i 1959, og Tannlegehøgskolen ble inkorporert, var han dekanus der i fem år.

Bosteder

Ved folketellingen for Kristiania i 1910 er Ingjald Reichborn-Kjennerud jr. registret sammen med foreldrene og tre søsken på adressen Hegdehaugsveien 23. I adresseboka for Oslo for 1929 er han oppført som docent og tannlege i Kristian Augusts gate 14, med Vinderen i Aker som bosted.

I adresseboka for Oslo for 1940 er Reichborn-Kjennerud oppført som tannlege, dr. philos. og professor i Stortingsgata 28, med Drammensveien 48 som privatadresse. I adresseboka for 1955 er han oppført med samme titler, men nå med Klingenberggata 7 som kontoradresse, og Anton Schjøths gate 16 som privatadresse. I adresseboka for 1965/66 har han fortsatt samme kontoradresse, men Villaveien 30 som privatadresse.

Ettermæle

Ingjald Reichborn-Kjennerud jr. er gravlagt i familiegrav på Vestre gravlund i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2013)

Ingjald Reichborn-Kjennerud jr. ble omtalt slik i en nekrolog i Aftenposten 23. juni 1981 (utdrag):

I nesten 50 år stod Reichborn-Kjennerud sentralt i norsk odontologi og preget norske tannleger og deres utdannelse. I denne tiden utviklet tannlegefaget seg fra å være et teknisk preget håndverk til et mer medisnisk-biologisk fundert universitetsfag. Reichborn-Kjennerud var i meget sterk grad med på å prege utviklingen, noe han hadde beste forutsetninger for.

Reichborn-Kjennerud ble ridder av St. Olavs Orden i 1966. Et maleri av ham, malt av Odd Nerdrum, henger ved Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Ingjald Reichborn-Kjennerud er gravlagt i familiegrav på Vestre gravlund i Oslo.

Kilder og referanser

Eksterne lenker