Internasjonale sosialister

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Internasjonale sosialister (IS) er en revolusjonær, sosialistisk organisasjon som identifiserer seg som en del av arbeiderbevegelsen. Den består som en selvstendig organisasjon, men slutta seg i 2008 til partiet Rødt. IS står i en trotskistisk tradisjon, som er i opposisjon til stalinisme og marxismen-leninismen som var rådende i Arbeidernes kommunistparti (AKP) og Rød Valgallianse (RV). Når de allikevel valgte å gå inn i Rødt skyldtes dette at partiet, som ble oppretta ved sammenslåing av AKP og RV, tok en ny kurs i forhold til de to tidligere partiene.

Organisasjonen ble oppretta i 1985. Bakgrunnen var en splittelsen i Sosialistisk Ungdom, der flertallet i Oslo-laget ble ekskludert. De grunnla Arbeidermaktgruppa (AMG), som var ei trotskistisk gruppe. I 1985 ble AMG så splitta, og en del utbrytere stifta Internasjonale sosialister. IS var inspirert av den trotskistiske tradisjonen etter palestineren Tony Cliff, som blant annet mente at systemene i Sovjetunionen og Kina var statskapitalistiske. De regner seg som leninister, og mener at det i den marxistisk-leninistiske og stalinistiske tradisjonen er en manglende kontinuitet mellom Lenin og Stalin. Lev Trotskij, som forøvrig oppholdt seg i Norge en tid, kom i konflikt med Stalin og ble til slutt myrda av hans agenter. Som navnet antyder er de opptatt av internasjonale fellesinteresser i arbeiderklassen. De har henta inspirasjon fra blant annet det britiske Socialist Workers Party, og er tilknytta den internasjonale sammenslutninga International Socialist Tendency.

Tidlig i 2000-åra var medmelmmer av IS involvert i flere andre bevegelser, særlig Attac og Fredsinitiativet.

Per 2017 er det aktive lokallag i Oslo, Bergen og Kristiansand. Det er totalt mellom 50 og 100 medlemmer i IS.

IS gir ut bladet Internasjonal Sosialisme, som per 2017 kommer ut annenhver måned.

Litteratur