Ivar Sagbakken

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Sagbakkens barndomshjem: Nedre Bøkeligate 11
Foto: Roy Olsen (2012)

Ivar Eugen Sagbakken (født 23. november 1912 i Larvik, død 4. januar 2002 i Oslo) var direktør. Hans foreldre var forsikringsinspektør Isak Sagbakken og hustru Emma Nikoline Marie Olsen. Hans barndomshjem var Nedre Bøkeligate 11 i Bøkelia.

Sagbakken tok examen artium i 1932 og ble cand.jur i 1936. Han var dommerfullmektig og konstituert sorenskriver i Stjørdal og Verdal 1939-1940. Sagbakken ble ansatt som kontorsjef og senere som direktør for Norske Forenede Livsforsikring. Han var administrerende direktør 1. januar 1957-31. desember 1977. Hovedkontoret lå i Trondheim, men avdelingskontoret i Oslo var det sterkeste. Etter at Sagbakken overtok som administrerende direktør ble en større del av ressursene samlet i Trondheim. Selskapet endret navn til Forenede Liv i 1968.

I august 1961 var alt klart for etableringen av A/S Næringskreditt. Aksjonærene var flere forretningsbanker, noen sparebanker pluss liv- og skadeselskaper. Sagbakken var primus motor i de forberedende arbeidene. På et møte i Trondheim 10. april 1961 ble han medlem av et arbeidsutvalg. Sagbakken ble selskapets første styreformann.

Han engasjerte seg også i Nasjonalforeningen for folkehelsen som viseformann fra 1958 og som medlem av sentralstyret og det økonomiske utvalg, for hvilket han ble tildelt hedersmerke i gull. Sagbakken var også styreleder for Ilen menighets sykehjem i Trondheim 1981-1982.

Sagbakken var medlem av styret til Nordenfjeldske dampskibsselskab.

Over tiår var Sagbakken én av lederne innenfor finans- og forsikringsvirksomheten i Trondheim som støttet tanken om å styrke byens stilling som finanssenter.

I boka Fokus banks historie 1987-2000, bind 2 kan man lese følgende om Sagbakkens innsats:

Ivar Sagbakken gjorde en viktig innsats for å konkretisere idéen. Fra hans side var den begrunnet i flere ønsker: Å opprettholde eksistensen av selskapet han selv ledet, og å skape virksomhet rundt dette som gjorde det mulig for Trøndelag å være selvberget med institusjoner som var nødvendig for å ha et livlig næringsliv i regionen.

Sagbakken var formann i utvalget som 27. januar 1971 avga innstilling om kredittforetak.

Etter at han gikk av med pensjon 65 år gammel, var han dommer ved Frostating lagmannsrett i fem år.

I 1982 flyttet Sagbakken og hustruen til Oslo, siden barna bodde der. I 1985 begynte han og to pensjonerte advokater med fri rettshjelp for eldre i Vestre Aker menighet.

Sagbakken ble tildelt Kongens fortjenstmedalje i gull.

Kilder