Jørgen Henriksen Staur

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Jørgen Henriksen Staur (død 1648) var lagmann i Nordlandene fra 1616 til 1648.

Embetskarriere

Staur ble utnevnt 5. oktober 1616 etter at forrige lagmann, Hans Wrangell, døde. Lensherren Hartvig Bilde fikk befaling om å «forordne» ham som lagmann og ta ed av ham.[1] Staur var lagmann i 32 år.

I 1636 søkte Staur kongen om at Mandrup Pedersen Schønnebøl «som haver hans Datter» måte overta som lagmann når han «for Alderdom eller Skrøbeligheds Skyld Samme Bestilling ikke længer forestaa kan».[2] Søknaden ble imøtekommet, og Mandrup Schønnebøl fikk suksesjonsrett på lagmannsembetet.

Lagmann

I 1626 fikk Staur befaling om å ta opp igjen en sak mot Nils Paulsen som han hadde dømt for skjellsord og også undersøke en tyverisak mot en Mette Lauritsdatter nærmere. Paulsen var benådet og hadde fått kongens beskjærmelsesbrev.[3]

Kommissær

I 1638 ble Staur og lagmann Peder Alfsen i Trondheim oppnevnt til å behandle en tvist mellom forrige lagmann i Trondheim Jakob Pedersens arvinger og en naboenke om en sjøbrygge i Trondheim.[4]

Økonomi

I 1619 ble det opplyst at lagmannen fra gammel tid fikk en spærrfisk når han besøkte fiskeværene Vågen, Skarven og Lofoten. Kongen stadfestet at ordningen skulle opprettholdes.[5]

I 1630 fikk Daniel Rasmussen et prebende i Trondheim, St. Andreæ prebende, etter «afgangne Jørgen Henriksen Staur, forrige lagmand i Nordlandene». Her forligger en misforståelse i og med at Staur først døde i 1648.[6]

I 1619 fikk Staur og svigersønnen Mandrup Schønnebøl rett til å drive et kobberverk i Ofoten ved gården Tørrestad som følge av at det var gjort ertsfunn.[7]

Familie

Jørgen Staur var sønn av lagmann i Trondheim, Henrik Jørgensen Staur.

Han var gift første gang med Øllegard Hansdatter Rød, d. 1617.

Han ble gift andre gang 1619 i Danmark med Karen Pedersdatter Schønnebøl, datter til tidligere lagmann Peder Hansen Schønnebøl og søster til neste lagmann Mandrup Pedersen Schønnebøl.

Barn i 1. ekteskap:

a. Maren Jørgendatter, f. 1606, g.m. Mandrup Pedersen Schønnebøl, neste lagmann.

Referanser

  1. Norske Rigs-Registranter, bd. IV, s. 604f.
  2. Norske Rigs-Registranter, bd. VII, s. 189.
  3. Norske Rigs-Registranter, bd. 1626, s. 510.
  4. Norske Rigs-Registranter, bd. VII, s. 515.
  5. Norske Rigs-Registranter, bd. V, s. 39f.
  6. Norske Rigs-Registranter, bd. VI, s. 200.
  7. Norske Rigs-Registranter, bd. VII, s. 231–236. Her finnes omfattende opplysninger om løyvet.


Fiat-justitia medium.jpg Jørgen Henriksen Staur er en del av prosjektet Fiat justitia! Lagmennene i Norge 1607–1797. Den er basert på materiale som ble innsamla da Hans Eyvind Næss skrev boka Fiat justitia! Lagmennene i Norge 1607–1797 (Riksarkivet 2014), og er lagt ut på Lokalhistoriewiki under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.