Jakob Knutson

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Jakob Knutson (født omkring 1360 i Danmark, død ca. 14. april 1420) var biskop av Bjørgvin (14011407) og Oslo (1408–1420). Han var fra adelsfamilien Jernskæg.

Første gang han opptrer i kildene er i 1387, da han var klerk og keiserlig autorisert notar. Han studerte jus i Praha i 1391, og i 1398 nevnes han som dansk justiskansler. Han deltok i godsreduksjonene under dronning Margrete. Hans slekt var velkjent for dronningen, og hun forlente på et tidspunkt Halsnes gods til ham. Hun fikk ham også utnevnt til domprost i Roskilde. Han fikk prebende, med årlig inntekt på 28 mark, hvilket var det meste en geistlig utenom biskopene kunne tjene i Danmark. Utnevnelsen til biskop av Bjørgvin ble gjort av paven, men etter Margretes ønske.

I 1402 ble han generalkollektor for det nordafjelske og skattlandene, etter at stillingen som pavelig generalkollektor i den norske kirkeprovinsen ble delt.

Da han i 1404 deltok i Margretes svenske refst, en tilbakekalling av jord under kronen, i Östergötland, fikk han bøndene til å vitne for kronen og mot adelen. Det finnes flere forfalskede hjemmelsbrev fra denne tiden, som blir satt i forbindelse med ham.

I 1407 ble Aslak Bolt valgt til biskop av Oslo av domkapittelet, men etter press fra dronning Margrete ble han skiftet ut med Jakob Knutson året etter. Avgjørelsen om å flytte ham til Oslo skyldes primært at hun ville ha ham som rikets kansler, noe som illustrerer hans dyktighet som administrator. Ovenfor domkapittelet og Aslak Bolt ble det gjort innrømmelser ved at Jakob måtte avlegge en valgkapitulasjon, nærmest en håndfestning, til domkapittelet.

I 1415 var han kongens gesandt i England under en tvist om Islandsfisket. Han utførte oppdraget med stor dyktighet.

Ordningen med at Oslo-bispen fungerte som norsk kansler fortsatte med etterfølgeren Jens Jakobssøn Blik. Fra 1314 hadde kanslerembetet vært forbundet med prosten i Mariakirken, men da Jens Klemetsson døde i 1408 ble det ikke utnevnt noen kansler, og embetet gikk over til Oslo-bispen.

Kilder


Forgjenger:
 Jakob Jensson 
Biskop av Bjørgvin
Etterfølger:
 Aslak Bolt 
Forgjenger:
 Aslak Bolt 
Biskop av Oslo
Etterfølger:
 Jens Jakobssøn Blik