Jan Brøgger

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Faksimile fra Aftenposten 24. april 1978: Utsnitt av intervju med Jan Brøgger.

Jan Christian Brøgger (født 13. januar 1936 i Paris, død 28. februar 2006 i Oslo) var utdannet psykolog, men ble senere professor i sosialantropologi, hvor han ble en av pionerene i faget i Norge. Han var også en aktiv samfunnsdebattent, ofte omstridt, med et konservativt ståsted.

Familie

Jan Brøgger var sønn av forfatteren Waldemar Christofer Brøgger (1911-91) og Elin Amalie Thon (f. 1912), sønnesønn av arkeologen Anton Wilhelm Brøgger (1884-1951) og sønnesønns sønn av geologen og universitetsrektoren Waldemar Christopher Brøgger (1851-1940). Moren var datter av direktør for Eidsfoss jernverk i daværende Hof kommune i Vestfold, Christian Thon (1880-1956). Jan Brøgger ble gift i 1961 med Bodil Ore (født 1937).

Liv og virke

Jan Brøgger tok eksamen artium i Tønsberg i 1953, ble cand.psychol. i 1961 og dr.philos. i 1970. I studietiden arbeidet han som generalsekretær i Norsk Landsforening for Mentalhygiene (1959–63), og 1963–64 var han vitenskapelig assistent ved Institutt for kriminologi og strafferett ved Universitetet i Oslo.

I 1964 ble Brøgger tilsatt som universitetsstipendiat i psykologi ved Universitetet i Bergen. Etter et studieopphold i USA, der han kom i kontakt med et toneangivende antropologisk miljø, ble han fra 1965 ble tilknyttet det nyopprettede Sosialantropologisk institutt ved Universitetet i Bergen under Fredrik Barths ledelse. Brøgger foretok feltstudier i Europa, Afrika og Asia, og ble i 1969 ble han ansatt som konservator ved Etnografiske Museum i Oslo, hvor han 1970-74 var førstekonservator. I 1975 ble han utnevnt til professor i sosialantropologi ved Universitetet i Trondheim, der han bygde opp Sosialantropologisk institutt.

Brøgger var også en aktiv samfunnsdebattant, hadde den liberale tradisjon i europeisk sosialfilosof som ståsted, og inntok gjerne kontroversielle standpunkter. Han var også en kjent frimurer, og innehadde ordenens 10. grad.

Jan Brøgger, som hadde tilknytning til Eidsfoss i Vestfold på morssiden, skrev 100-årsjubileumsskriftet for Eidsfoss kirke i 2004.

Ettermæle

Jan Brøgger er gravlagt på familiegravsted for morens familie på Eidsfoss kirkegård i Hof i Vestfold.
Foto: Stig Rune Pedersen (2013)

I en nekrolog i Aftenposten 10. mars 2006, signert Axel Sommerfelt, Tom G. Svensson og Arne Martin Klausen, ble Brøgger beskrevet slik (utdrag):

Han kom til faget sosialantropologi allerede den gang det het etnografi, og den eneste utdanningsinstitusjon i faget var Universitetes Etnografiske Museum i Oslo. Han var med i den første studentgruppen på syv som avla eksamen i etnografi grunnfag med Fredrik Barth som den inspirerende lærer. … I skrift og tale har han vært en elegant, og av og til provoserende formilder av perspektiver som preger moderne sosialantropologi og samfunnsfag generalt. Hans flerfaglige bakgrunn har i formidlingen vært et stort aktivum. … Han var noe så sjeldent som en erklært konservativ samfunnsforsker.

Brøgger er gravlagt på Eidsfoss kirkegård i Hof i Vestfold, ved et familiegravsted for verkseier ved Eidsfoss jernverk, Christian Olsen Thon (1844-1919) og hans etterkommere, hvorav tre sønner som var direktører for Eidsfoss jernverk, blant dem morfaren Christian Thon (1880-1956).

Kilder og referanser