Jens Pederssøn Skielderup

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra «Jens Pedersen Skjelderup»)
Hopp til navigering Hopp til søk

Jens Pederssøn Skielderup (født ca. 1510, død 1582) var biskop i Bergen 1557–82 og sentral i gjennomføringen av reformasjonen i Norge. Etternavnet er også skrevet Schielderup, Schjelderup og Scheldorpius.

Skielderup var en bondesønn enten fra Skjellerup sogn i Nyborg ved Fyn, eller mest sannsynlig fra Skjellerup ved Hobro på Jylland.

Han var blant den krets av de eldre studerende som sluttet seg til professor Niels Hemmingsen. I 1544 tok han baccalaureus-graden i filosofi. Deretter studerte han i utlandet noen år og tok vistnok magistergraden i Wittemberg. Han kom tilbake til København og fikk en lærerstilling ved universitetet, trolig som "professor pædagogicus". Han ble ca. 1549 utnevnt til professor ("læremester") i fysikk. I desember 1551 ble han Peter Capiteyns medhjelper ved tilsynet med Knardrup. Av Capiteyn ble han 9 mars 1552 omdøpt til baccalaur medicinie (professor i medisin). Hans læremester sendte de varmeste anbefalinger til bekjente ved universitetet i Rostock, og Jens tok doktorgraden i medisin her i juni i 1556. Han hadde forventninger til å overta sin læremester sin stilling som professor i medisin.

Da Capeteyn døde i 1557, ble allikevel ikke Jens utnevnt til denne stillingen. Dette påvirket han sterkt og førte han over til noe helt annet. En ledig stilling som biskop i Bergen i Norge skulle bli hans neste skritt. Byen hadde et vilt og ryggesløst rykte og det trengtes en mann med en sterk og fast karakter til å ta jobben. Han takket ja til stillingen under forutsetning av at han kunne returnere til sin akademiske stilling om han ikke fant seg til rette i Bergen. Han ble tilsatt ved ordinering fra København 16 juni 1557. Han dro og opptrådte med myndighet og jevnlig skulle det komme klager på han. Han skulle bli sentral i innføringen av reformasjonen og flere i Bergen hadde fortsatt problemer med og forlate sin katolske tro.

I august 1559 var han i København for å assistere ved Frederik II sin håndfestning og innsettelse som konge. 19 april 1565 dro han igjen til København for å hente arv etter sin far på Jylland hvorpå han ville befinne seg i livsfare hvis han dro dit. I 1567 fortelles at Jens katalogiserer et bibliotek som hans forgjenger biskop Gieble hadde samlet i et offentlig bibliotek. Dette gikk senere opp i brann.

Det som vakte mest oppmerksomhet i biskopens samtid, var en strid mellom ham og borgermesteren og byrådet i Bergen, som brøt løs i begynnelsen av 1570, etter at han hadde fjernet noen katolske helgenbilder fra høyalteret i domkirken. Disse ble fremdeles tilbedt av noen eldre damer i Bergen, men den danske riksråden Jørgen Lykke hadde bedt ham få dem fjernet da han oppholdt seg i Bergen i 1568. Skielderup hadde siden forgjeves bedt byrådet om å fjerne dem, og lot til sist selv to av de fire bildene fjerne i julen 1570. Byrådet, som alt på forhånd var uvillig stemt overfor biskopen, mente at bildene utgjorde en arkitektonisk pryd for kirken, og fikk bergenserne med på å holde seg borte fra kirken inntil videre. Striden endte med et slags forlik mellom biskopen og borgermesteren i begynnelsen av 1571, da det ble bestemt at bildene ikke skulle settes opp igjen. Vi ser konturene av den brytningstiden som oppstod mellom den gamle og den nye lære her.

I notatene fra Absalon Pederssøn Beyer finner vi en mengde saker der Jens er involvert. Vi ser bl.a at pesten herjer i byen og at også Jens i 1563 selv mister minst 2 barn (Torbern og Daniel) i pest og 1 barn han er onkel til, og forøvrig mange i kretsen rundt seg. Beyer skal ha laget en tale over hans levnet. En kirkeprotokoll i perioden 1550 til 1571 skal være tapt i brann

I Norge ble han titulert som Dr. Jens. Han var gift med Susanna Leonardsdatter, og de hadde 10 barn - 6 gutter og 4 jenter. Den eldste datteren Adriana Jensdatter ble gift med Jørgen Eriksson som ble biskop i Stavanger, sønnen Peder Jensen Schjelderup ble biskop i Trondheim og hans sønn Jens Pedersen Schjelderup d.y. ble biskop i Bergen igjen. Schønning skriver om hans mor at hun var en landflyktig fra Holland (Dau. de Alba) men det kan tenkes og være en forveksling med hans hustru.

Etter å ha vært biskop/superintendent i 25 år (1557-1582) døde Jens Pedersen Skielderup i Bergen i 1582.

Kilder

Videre lesing