Johan Christian Pind

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Johan Christian Pind (1798-1863) var gardbruker, lensmann og poståpner i Fet. Foto av maleri. Ukjent maler

Johan Christian Pind (født 13. november 1798 i Halden, død 26. november 1863 i Fet) var lensmann, poståpner og gardbruker. Han var lensmann i Fet fra 1825 til 1863 og poståpner fra 1851 til 1862 da poståpneriet ble lagt til Fetsund stasjon.

Pind kjøpte de tre Tien-gardene i perioden 1828-1838 og slo dem sammen til ett bruk, og Tien ble en av de større gardene i bygda. Tien var også tingsted, og på gardstunet lå det en tingstue. Bruket ble drevet ved hjelp av fullmektiger, husmenn og tjenere.

Foreldrene var Jonas Pind (f. 1741) og Rachel Johannesdatter (f. 1763) fra Halden, men Johan vokste opp som pleiesønn hos futen på Nedre Romerike, Carl Fredrik Pind, som bodde i Skedsmo.

Pind giftet 26. januar 1826 med Hanna Lovise Poulsen (1806-1860) fra Skansgarden i Vinger. De hadde seks barn.

På Fet kirkegård står det to jernplater som gravminner over ekteparet. På lensmannens gravminne står det: «Herunder hviler Støvet af Lensmand Johan Christian Pind født den 13de November 1798 indtraadt i Ægteskab 20de Januar 1826, død paa Gaarden Thin i Fet den 26de November 1863. 4 Børn og 9 Børnebørn bevare den kjærlige Faders Minde i taknæmlig Erindring.»

På Hanna Lovises minneplate står det: «Herunder hviler Støvet af Hanna Lovise Pind født Poulson, født paa Gaarden Skansegaarden i Vinger 2den Februar 1806, indtraadt i Ægteskab 20de Januar 1826, død paa Gaarden Thin i Fet 22de Februar 1860. Hendes gjenlevende Mand, Lensmand J. C. Pind og 4 af hendes 6 Børn og 7 Børnebørn bevare i taknæmlige Hjærter et uforglemmelig Minde af denne ømme, kjærlige og virksomme, Ægtefælle og Moder.»

Kjelder og litteratur