Johan Christopher Hempel (d. 1727)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bakke kirke fra 1715 er en av bygningene Hempel er mest kjent for.
Foto: Olve Utne (2008).
En plakett på Trondheims gamle rådhus, nå folkebiblioteket, forteller at det var Hempel som var arkitekten.
Foto: Chris Nyborg (2014).

Johan Christopher Hempel (død 1727 i Trondheim) var murmester og arkitekt, og hadde sitt virke i Trondheim fra 1680-åra. Han kom til Trondheim i forbindelse med gjenreisinga etter bybrannen i 1681, og leda da blant annet arbeidene på Vår Frue kirke som hadde fått skader i brannen. Han var også involvert i restaurering av Nidarosdomen. Bygningene han er mest kjent for, som ble oppført etter hans egne tegninger, er Hospitalskirken, Bakke kirke og Trondheims gamle rådhus i Kongens gate 2.

Slekt og familie

Hempels opphav er usikkert. I Norsk kunstnerleksikon antas det at han var fra Nederland, men navnet peker mer i retning av tysk opphav.

Han ble omkring 1695 gift med Inger Ludvigsdatter (omkr. 1675–1730). Vi kjenner bare til ett barn, dattera Anna Christophersdatter Hempel (omkr. 1700–1776) som ble gift 1) Hammer og 2) Cramer.

Liv og virke

Trolig kom Hempel til Trondheim etter invitasjon fra kommanderende general Johan Vibe etter bybrannen i 1681. Han fikk blant annet ansvar for oppmåling og inspeksjon, noe som var viktig for å sikre at det nye brannforskriftene ble fulgt. I 1684 omtaler Trondheims magistrat ham som «vore murmester», og samme år hadde han ansvaret for restaureringa av Vår Frue kirke. Fra 1709 til 1711 var han brannmester i byen, og fra 1722 til sin død var han oldermann i murerlauget.

Rådhuset begynte han å tegne omkring 1688, men da det ble oppført etter at kontrakt ble undertegna i 1702 ble bygningen langt enklere enn først planlagt. I 1694 oppførte han en ny kommandantbolig på Munkholmen; her sto han bare for bygginga, mens ingeniøroffiser P. Wilster sto for tegningene. Hospitalkirken ble oppført 1704–1705. I 1706 målte Hempel opp deler av Nidarosdomen, og forslo å senke kortaket. Han utførte flere reparasjoner for å avstive ruinen. I 1717 leda han så ei gruppe som vurderte mulighetene for å gjenreise skipet fra middelalderen. Det ble for kostbart å gjennomføre det prosjektet, så det ble med noen mindre restaureringsarbeider.

I 1715 sto Bakke kirke klar. Den var bygd etter samme mønster som Hospitalskirken, men var en del større med 350 sitteplasser mot 250 i Hospitalskirken. Hempel fikk i 1719 satt opp en barokk tårnhjelm over oktogonen i Nidarosdomen. Den ble fjerna ved den senere restaureringa. Tegninger av Johan Vibes bygård i Munkegata og lystgården hans på Lade er tilskrevet Hempel.

Brannmester i Trondheim 1709–11; oldermann i murerlauget 1722–27.

Hempel bodde i Hempelgården. Den er forlengst revet, og sto der vi i dag finner Nordre gate 15.

Litteratur