Johan Vibe (1637–1710)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Johan Vibe (født 16. april 1637, død 20. februar 1710 i Christiania) var visestattholder i Norge fra 1708 til 1710 og stiftamtmann i Akershus stiftamt i samme periode.

Han var sønn av rentemester og borgermester i København Peder Vibe (1596–1658) og en fransk dame.

Vibe ble gift første gang med Johanne Marie Sandrart fra Amsterdam. Det ekteskapet endte i skilsmisse i 1680. Han ble så gift for andre gang den 23. januar 1683 med Margrethe Marie Garmann (1663–1690), datter av landkommissær Johan Garmann d.y. (d. 1673) og Margrethe Jespersdatter. Ei datter fra andre ekteskap, Margrethe Marie Vibe (d. 1750), ble gift med Iver von Ahnen; hun var hans tredje kone.[1]

Han skal i sine yngre dager ha vært sjøkaptein i Hollandsk tjeneste. Han er trolig den samme som 4 februar 1660 kom til Trondheim og ble fenrik over de nordlandske knekter. I mai 1671 var han oberst ved det Oplandske Regiment til fods og ble da også som sin far adlet. I 1676 fikk han ordre om og overta kommandoen for en eskadre som skulle støtte Gyldenløve i utfallet mot Gøteborg. I 1680 ble han oberst over de danske og norske marineregimenter. I 1685 ble han generalmajor og kommanderende general nordafjells, og fra 1707 var han generalløytnant. I 1708 ble han geheimeråd visestattholder og stiftamtmann i Christiania etter visestattholder Frederik von Gabels død. Det var da ikke noen stattholder i Norge; Ulrik Frederik Gyldenløve hadde gått av i 1699 (og døde i 1704), og neste stattholder, Woldemar Løvendal, ble utnevnt i 1710.

Johan Vibe ble adlet i 1671 og mottok ridder av Dannebrogen i 1693.

Etter hans død ble kroppen ført til Trondheim hvor han ble begravd i domkirken. Han eide Lade gård hvor han rundt 1683 oppførte en stor hovedbygning.

Referanser

  1. Weidling, Tor: Eneveldets menn i Norge: Sivile sentralorganer og embetsmenn 1660–1814. Riksarkivaren. Oslo. 2000. Digital versjonNettbiblioteket, s. 118.

Kilder

  • Weidling, Tor: Eneveldets menn i Norge: Sivile sentralorganer og embetsmenn 1660–1814. Riksarkivaren. Oslo. 2000. Digital versjonNettbiblioteket, s. 313.
  • Norske Stiftelser: Samling av fundatser, testamenter og gavebreve, samt historiske eftterretninger, vedkommende milde stiftelser i Kongeriket Norge (3 bind)s.1059-1060