Iver von Ahnen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Iver von Ahnen (født 1659Bodøgård, død 1722) var amtmann og stiftsamtmann.

Han var sønn av amtmann Preben von Ahnen (1606–1675) og Karen Vind (1626–1705), og arvet i 1675 store eiendommer flere steder i landet etter faren. De fleste ble etter hvert solgt. Han ble i 1691 amtmann i Romsdals amt, et embete han hadde til 1701. Han ble i denne perioden kjent for et engasjement for lokalmiljøet og kirken. Blant annet tillot han den 6. april 1701 Romsdalsborgere å selge sild til Bergen, da de hadde problemer med forsyninger etter en strid med kjøpmenn i Trondhjem.

Han ble gift første gang omkring 1686 med Maria Lillienskiold, datter av lagmann Hans Hansen Lillienskiold d.e. og Margrete Jonasdatter Mechlenburg. Hun hadde tidligere vært gift med Bendix von Hatten. von Ahnen ble så gift for andre gang i 1705 med Ovidia Christina Gabel (d. 1709), som var datter av visestattholder Frederik von Gabel og Anne Cathrine Juul. Hans tredje og siste ekteskap ble inngått i 1719 med Margrethe Marie Vibe (d. 1750), som var datter av visestattholder Johan Vibe og Margrethe Marie Garmann.

von Ahnen ble etter hofftjeneste utnevnt til amtmann i Romsdals amt i 1691, og satt i det embetet til 1700 da han ble stiftsamtmann i Trondhjems stiftamt. Det embetet hadde han til 1721. Han ble gravlagt på Nidarosdomens kirkegård.

Han fikk tittel av etatsråd i 1705 og konferanseråd i 1711, og ble ridder av Dannebrogen 1722.

Kilder

  • Dahl, Svein Tore: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700, 1999. S. 12-13.
  • Weidling, Tor: Eneveldets menn i Norge: Sivile sentralorganer og embetsmenn 1660–1814. Riksarkivaren. Oslo. 2000. Digital versjonNettbiblioteket, s. 118.


Forgjenger:
 Jonas Lilienskiold 
Amtmann i Romsdal
Etterfølger:
 Hans Hansen Lillienskiold d.y. 
Forgjenger:
 Hans Kaas 
Stiftsamtmann i Trondhjem
Etterfølger:
 Christian Reitzer