Johan Selmer. Restaurant (Lillestrøm)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Johan Selmers restaurant ble åpnet i Lillestrøm i begynnelsen av 1870-årene, og han ble snart den eneste som fikk bevilling til å selge øl til Lillestrøms innbyggere. Ved jernbanerestauranten fikk madam Thrane bare selge øl og vin til de som reiste med toget.

Johan Selmer var født i Feiring i 1823. Han bodde sammen med kona Julie Selmer og deres barn i en av Tærudboligene.

På denne tida var det mye drukkenskap i Lillestrøm, og Selmer fikk en del av skylda. Uviljen mot fylla økte og dermed også mot Selmers skjenkerett.

En grunn til den voksende motstanden mot den utbredte fylla var at tidene var blitt dårligere, og økonomien blant mange lillestrømlinger var elendig. Dessuten vokste avholdsbevegelsen fram på dette tidspunktet. Flere foreninger ble stiftet, og den mest levedyktige var losjen Conrodia som ble stiftet i 1881. Alle avholdsforeningene i Lillestrøm gjorde det de kunne for å få kommunen til å hindre salg eller skjenking av rusdrikker. Skedsmo kommunestyre førte en litt vaklende linje når det gjaldt salget av alkohol.

Da Selmer i 1880 søkte om fornyelse av skjenkeretten, protesterte 49 av arbeiderne ved Maarud Brug. De hevdet at de daglig hadde vært vitner til all den elendighet Selmers virksomhet hadde ført til, og de uttrykte seg slik til kommunestyret: «Sidst Selmer havde Øl saa saag her ud som et sandt Helvede.(…) Betenk mens Selmer sider i Fraatseri og Drykkenskab (…) saa tager han Brød fra Koner og mange uskyldige smaa.» (Sitert etter Hals I, s. 54). Protesten hadde sin virkning. Kommunestyret nektet enstemmig å fornye Selmers skjenkerett.

Kilder og litteratur