Johan Thaasen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Johan Thaasen

Johan Thaasen (født 16. oktober 1825 i Larvik, død 17. februar 1865 i Christiania) var filolog.

Han var sønn av garvermester Søren Thaasen (død 1843), som stammet fra Tåsen i Aker, og Marthe Marie Haslum (død 1841), en søster av eidsvollsmannen Hans Haslum. Da Thaasen ble født, var faren garver i Larvik. Familien flyttet snart til Christiania, men skilte kort etter lag. Thaasen vokste opp under trange kår, men kom inn på Christiania katedralskole i 1838 og ble student i 1844. Ved universitetet begynte han å studere filologi, og livnærte seg ved å gi undervisning. I 1851 tok Thaasen embetseksamen. Han assisterte Peter Christen Asbjørnsen med revisjonen av 2. utgave av Norske Huldre-Eventyr og Folkesagn. Thaasen ble ansatt som lærer ved katedralskolen, fra 1852 som adjunkt. Her underviste han særlig i latin og lanserte i 1858 tanken om en linjedeling ved skolen, som først langt senere ble virkeliggjort. Thaasen skrev en avhandling om Yggdrasilmyten, hvor han gikk imot P. A. Munchs tese om at denne myten var et fremmedelement av kristen opprinnelse i den norrøne mytologi.

I 1859 fikk han et stipend og dro ut på et års studiereise til Tyskland. Fra 1860 var Thaasen konstituert som lektor i gresk ved universitetet, og ble utnevnt året etter. Her underviste han i gresk lyrikk og arkeologi. På denne tiden ble Thaasens helse hans stadig svekket. Sommeren 1864 foretok han en reise til kurbadet i Franzensbad, uten å bli bedre, og måtte etter hjemkomsten søke fritak fra undervisningen. I 1865 døde Thaasen av tæring.

Kilder