John Andersen Nordhuus

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra John A. Nordhuus)
Hopp til: navigasjon, søk
Tittelbladet til Nordhuus' bok Beskrivelse over Brønøe Hovedsognæ fra 1848.

John Andersen Nordhuus (fødd på Lund i Brønnøy 1785 (døypt 2. oktober det året), død på Nordhus i Brønnøy 17. juli 1863), var bonde, fiskar og gardbrukar, stortingsmann og lokalhistorikar. Han er mest kjend for å ha gjeve ut Beskrivelse over Brønøe Hovedsogn i 1848, ei bok som kan sjåast nærast som ein protoyp på bygdeboksjangeren gards- og slektshistorie som vart så utbreidd i det neste århundret.

Foreldra var Anders Isaksen Lund (1747–1789) og Mille Jonsdotter Lund (1751-1833). Dei var gardbrukarar på garden Lund. Faren drukna på havet da John var berre tre år gammal. Mora gifta seg opp att i 1790 med Johannes Andersen Lund (1762-1817). Stefaren skal ha vore ein uvanleg opplyst mann, og blir gjeven mykje av æra for at John utvikla interesse for lærdom og samfunnsengasjement. John hadde ein heilbror, Isak (1788-1842) og to halvsysken, Anders Kristian (1791-1793) og Elen Kirstine (1794-1868).

John Andersen gifta seg i 1817 med Kristiane Larsdotter Nordhus (1799-1873). Hennar morfar var bonde og jekteeigar Hans Jensen på Nordhus, som John Andersen var i arbeid hjå i ungdomen. Hans Jensen døydde i 1810, og John og Kristiane fekk høve til å overta halve garden Nordhus, og dei arva ei betydeleg formue også utover gardsverdien. John og Kristiane Nordhuus fekk ti born. Tre av dei døydde som småbarn. To søner omkom på sjøen i ungdomen, 15 og 23 år gamle.

John Andersen Nordhuus vart vald til Stortinget i 1833 («Bondestortinget») som 4. representant for Nordlands Amt. Han var på Stortinget medlem av komiteen for bank- og pengevesen. Han var 3. suppleant (vararepresentant) for amtet i 1839.

Kjelder og litteratur

  • Karijord, Knut: Kort biografi over John Andersen Nordhuus i Nordhuus, J.A.: Beskrivelse over Brønøe Hovedsogn, 2. utg. ved Helgeland historielag 1977.
  • Lokal historie i forskning og kulturarbeid gjennom 200 år. Red.: Bjørkvik, H., Fladby, R., Reinton, L., Sandnes, J. Universitetsforlaget 1970.
  • Mathisen, Tor Q. og Margaret Lynne Miller: Brønnøy. Gård og slekt. Bd. III s. 226 og Bd. IV s. 432. Utg. Brønnøy kommune. 2013 og 2014.
  • Nordhuus, John A.: Beskrivelse over Brønøe Hovedsogn : topographisk, historisk og geographisk skildret. Bergen. 1848. Digital utgaveNettbiblioteket.
  • John Andersen Nordhuus i Historisk befolkningsregister.