Jonas Knudsen Moe

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Jonas Knudsen Moe (født 16. desember 1759, død 19. mai 1831) var gårdbruker på Linvågen i Tustna. Han var representant på Det første ordentlige Storting 1815-16.

Jonas Moe var født på gården Mo i Ålvundeidet i det nåværende Sunndal kommune, som barn av Knut Larsen og Marit Pedersdatter. I 1788 reiste han til København der han gjorde tjeneste i kongens livgarde. Han ble i København til 1795 og kom hjem som underoffiser.

I 1798 giftet han seg med Anne Christensdatter. Hun var datter av Christen Olsen som var bruker i Linvågen. Samme år overtok Jonas bygselen på gården.

I 1814 var Jonas Moe valgmann fra sitt prestegjeld, og han ble valgt som første varamann fra Romsdals amt. Han møtte imidlertid ikke på Eidsvoll. Til det overordentlige storting høsten 1814 var han andre varamann.

I 1815 ble han valgt som representant nummer to, av fire, til det første ordentlige storting. I det året sesjonen varte, bodde han hos Ole Engebretsen Dahl i Nedre Slottsgate. Jonas Moe var ingen sentral politisk aktør, men satt blant annet som medlem i militærkomiteen. I september fremmet han et forslag om «Embedsboeligers Udnævnelse paa Landet saaledes, at gaardene styres af Bønder mod Levekaars Svarelse til Embedsmændene». Et par dager senere kommer hans personlige interesse for saken for en dag. Da fremmer han et «andragende» [1] der han ber om hjelp til å få fortgang i overdragelsen av gården Linvågen, der han bor. Han er blitt lovet å få kjøpe gården av staten, men på grunn av en manglende takst står saken bom fast. De to sakene ble henholdsvis avvist og henlagt, men begge peker fram mot loven om det benefiserte gods som ble vedtatt i 1821. Jonas Knudsen Moe fikk overta Linvågen i 1824.

Referanser

Kilder og litteratur

  • Halse, Ivar Olaf. 2014. «Jonas Knudsen Moe». Årbok Nordmøre museum.
  • Bolstad, Gunnar. 2014. Det første stortinget 1815-1816. Akademika.
  • Storthingsforhandlinger 1815-16