Kølabonn (Asker gnr. 6/2)

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra Kølabonn (Asker gnr 6/2))
Hopp til navigering Hopp til søk

Kølabonn (gnr. 6/2) er en gård i Asker. Gården har sitt navn fra en kølabånn, rester etter en gammel kullmine. Kullet herfra ble nok brukt på Dikemark Jernverk.

Kullebund (Kølabånn) er registrert i matrikkelen av 1823 som husmannsplass under Søndre Borgen. I Folketellingen 1801 bor husmann med jord Anders Olsen født i 1761 og kona Anna født 1759 på bruket.

Det var Hans Eriksen som eide bruket i 1801. Han kom fra Sjøvollen under Østenstad og kona Ingeborg Kristoffersdatter var fra plassen Vassbonn.

Deres datter Dorthe ble gift med Mads Olsen (1781-1849). Han kom fra gården Butterud i Bærum. Han kjøpte gården i 1851 av Tollef Andersen på Søndre Borgen, og den fikk betegnelsen grnr 6, bnr 2. I tillegg til å drive Kullebund var han leilending (en som leide jord med matrikkelnummer) på Nedre Berg ved Semsvannet.

Sønnene til Mads var Ole Madsen (1812-1892) og Søren Madsen (1815-1888). Søren ble leilending etter faren på Berg og kjøpte senere denne gården.

Ole Madsen er leilending på Kullebund i 1851, men står som eier av gården i 1865.

Vassbund brnr 3 og brnr 4 som også blir en del av Kullebund, blir skilt ut fra Søndre Borgen i 1867.

Ole Madsen kjøper også disse eiendommene. (I 1831 var det skifte etter moren Dorthe som hadde penger fra sin far på Borgen. Ektemannen Mads og sønnene Ole og Søren arvet da en bra sum penger.)

Bondivann hørte med til gården, men det ble ikke med i handelen fordi Tollef Andersen hadde leid bort vannet til isskjæring.

Ole Madsen hadde 3 barn, Hans Olsen (1843-1903), Martin Olsen (1845-1922) og Olava Dorthea (1846-1926). Ved sin død i 1892 eier Ole Madsen bruksnummerne 2,3,4,5 og 7, hele område fra nåværende Rønningen skole og ned til Bondivann.

Sønnen Hans fikk den beste jorda på Kullebund, men Martin slo seg ned på Vassbunn. Faren Ole skal ha sagt at Martin var en dyktigere gårdbruker og ville klare seg med skrinnere jord. Fra nå av blir gården to forskjellige bruk.

Hans Olsen Kullebund var gift med Marit Kullebund (1843-1924). De hadde ingen barn, og en forpakter drev jorda for Marit da mannen døde i 1903. I 1912 solgte hun Kullebund gjennom vergen Gudolv Blakstad til eieren av Nordre Borgen, Bertram Dybwad. Gården ble drevet videre av Hans Andreassen som tidligere hadde forpaktet Mobråten på Tveiter og Drengsrudbråten for Petra Fougner.

Asker Tomteselskap kjøpte bruket i 1965. Hele eiendommen ble utbygd og gårdstunet er borte. Det lå ved Kullebunnveien 25.

Kullebunnveien er oppkalt etter gården.

I 1826 hadde bruket 46 dekar innmark, 2 storfe, 3 småfe. 1939: 125 dekar dyrket jord, 2 hester, 7 storfe.

Kilder


Asker og Bærums Budstikke avishode 1899.jpg Kølabonn (Asker gnr. 6/2) er basert på en artikkel publisert i Budstikkas AB-leksikon.no og lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.