Killingrud (Nedre Eiker)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Killingrud
Kommune: Drammen
Fylke: Viken
Gnr.: 45
Postnummer: 3057 Solbergelva

Killingrud var tidligere en matrikkelgård på Nedre Eiker i Sandenfjerdingen. Gården hadde matrikkelnummer 116 i den gamle matrikkelen fra 1802, men ble seinere slått sammen nabogården Solberg, som i dag er gnr.245 i Drammen kommune. Navnet eksisterer fortsatt som navn flere eiendommer - Killingrud gård (gbnr.245/60), Killingrud gartneri (gbnr.245/132), Søndre Killingrud (gbnr.245/146) - og det har gitt opphav til Killingrud ungdomskole i Solbergelva.

Navnet

Fra matrikler og panteregister

Matrikkel 1647 Xxxgård med skyld xx lispund tunge
Gammel matrikkel MN 116 med skyld 10 lispund tunge

Historie

I panteregisteret fra 1802 er MN.116 Killingrud oppført som egen gård, med landskyld på 10 lispund tunge. Det var på denne tiden allerede blitt en del av det såkalte «Solberggodset», og i matrikkelen fra 1838 ble Killingrud innlemmet i MN.244 Solberg.

Killingrud og Solberggodset (1838-1915)

I denne perioden var Killingrud en del av eiendommen Solberg (gbnr.45/1), men navnet Killingrud var fortsatt i alminnelig bruk, selv om gården ikke hadde eget matrikkelløpenummer eller gårds- og bruksnummer. Fra 1861 var eierne av godset, familien Kamstrup, bosatt på Killingrud, og gården hadde en sentral plass i utviklingen av næringslivet i Solbergelva.[1]

I 1915 ble Killingrud utskilt som eget gårds- og bruksnummer, og den videre historien er behandlet under:

I dag er mye av den opprinnelige gården oppstykket til nærings- og boligeiendommer som utgjør en del av tettstedet Solbergelva. Gårdsbruket omfatter imidlertid fortsatt 106 dekar dyrket mark og rundt 450 dekar utmark.[2] Navnet er dessuten bevart i blant annet gatenavnet Killingrudalleen og Killingrud ungdomsskole.

Referanser

Kilder


Eiker Leksikons logo.jpeg Killingrud (Nedre Eiker) inngår i prosjektet Eiker Leksikon og er lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten. Ønsker du å bidra til delprosjektet? Kontakt Bent Ek på hans diskusjonsside!