Kirkenær skole (Østre Toten)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Kirkenær skole.
Foto: Norske Gardsbruk (1957)

Kirkenær skole var en folkeskole i Kolbu i nåværende Østre Toten kommune. Skolen eksisterte fra 1877 til 1964. Kirkenær skole var en videreføring av Midtre Kolbu skolekrets, som ble oppretta i 1861. I 1877 ble det bygd skolehus ved Kolbu kirke, og stedet fikk derfor navnet Kirkenær. I 1896 ble kretsen Fjellvoll og en del av Bergseng slått sammen med Kirkenær, som dermed ble en stor skole for si tid. På 1890-tallet var det ca. 220 skoleunger her. Fra 1908 til 1921 ble også de kommunale møtene i Kolbu holdt på Kirkenær.

I forbindelse med kretssammenslåinga i 1896 ble det bygd på en etasje på skolebygningen på Kirkenær, så bygningen nå fikk tre rom. I tillegg var det to leiligheter her til lærere. På Kirkenær var det lenge to mannlige lærere og ei lærerinne (som underviste småskoleklassene). Til førstelærerposten hørte det dessuten bijobb som kirkesanger ved Kolbu kirke. Så seint som på 1950-tallet var Magne Olstad ansatt i ei slik kombinasjonsstilling. Han brukte også de 65 måla med jord som hørte til skolen, og hadde husdyr av alle slag, blant annet fem kuer.

På et felles kretsmøte for Bergseng og Kirkenær i 1947 var det stort flertall for å slå de to kretsene sammen, men først i 1964 ble sammenslåinga en realitet. Den nye kretsen fikk navnet Smeby skole. Husa på Kirkenær med noe av skolejorda ble solgt til Helge Røragen, styrer ved den nye Smeby-skolen og seinere ordfører i Østre Toten. Røragen dreiv med sauehold på Kirkenær.

Lærere

Kilder og litteratur