Kistrand Avholdslag

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
D.N.T. sitt merke

Kistrand Avholdslag var et avholdslag som fra stiftelsesdagen sluttet seg til overbygningen Tromsø fylke av D.N.T. som igjen var underlagt Det Norske Totalavholdsselskap. Laget ble stiftet av lensmannsfullmektig Joh. H. Kiær den 10. april 1910 i det som fortsatt het Kistrand kommune.

Tromsø-avisa Nordlys fortalte 28. mai 1910 at laget ved stiftelsen hadde 22 medlemmer og at J. H. Kiær var lagets formann. Men i tidsskriftet Lappernes Ven fra 1. april 1911; organ for Lappemisjonen og redigert av sogneprest Tandberg, i Tønset og pastor Otterbech i Stavanger ser vi at laget hadde kun fire medlemmer ved stiftelsen. Redaksjonen i «Lappernes Ven» hadde klippet en artikkel fra Menneskevennen som lensmannsbetjent Joh. H. Kiær hadde sendt D.N.T.s medlemsorgan. Her skal også anføres at Otterbech var sogneprest i Kistrand prestegjeld i perioden 1894-1902.

God start

26. februar 1911 holdt laget generalforsamling, og kunne da konstatere at laget var vokst med 33 til 37 medlemmer. Det kunne og konstateres at nær alle medlemmene bar det de da kalte avholdsmerket. Laget hadde avviklet åtte "almindelige møter", tre fester, to styremøter og en brevkveld. Ukjent som saken enda var her, var oppslutningen upåklagelig. Inntektene i lagets første år beløp seg til kr. 83,29 og utgiftene ble kr. 76,38.

Det hadde vært mye fyll og bråk, men etter at politiet hadde begynt å reagere, kunne man merke forskjell i edruelig retning fra laget ble startet. Mange var mulktert for ulovlig brennevinshandel, og når løsgjengerloven også begynte å virke merket man bedring.

Valg

Lensmannsfullmektig Joh. H. Kiær|Joh. H. Kiær ble enstemmig gjenvalgt. Det øvrige styret ble slik sammensatt: Lærer Gjøsund, frk. M. Foss, O. Sætrum og J. Rasmussen.[1]

Framgang

9. januar 1912 meldte avisa Nordkap at Kistrans Avholdslag hadde holdt brevkveld med fest 2. juledag. 14 brev fra hele landet var blitt lest, og det ble holdt taler av stiftskapellan Nordli, lærer Gjøsund og lensmannsfullmektig Kiær. Dessuten ble det underholdt med musikk og opplesning. Festen var meget vellykket, som man så for seg at ville bringe laget til nye høyder.

Lagets andre årsmøte ble avviklet den 21. januar 1912. Av årsberetningen framgikk det at per 31. desember 1911 hadde laget 48 medlemmer, hvorav sju barn under 15 år. I løpet av året var det holdt 11 alminnelige møter, tre fester og to styremøter. Inntektene var 97 kroner og utgiftene 93. I kassa var 4 kroner.

Til styre for 1912 ble følgende valgt: Lensmannsfullmektig Kiær, P. Sætrum, Levi Wilhelmsen, lærer Gjøsund og frk. M. Larsen.[2]

Laget forsvinner

Ovenstående er hva som er funnet om Kistrand Avholdslag. Ingen bøker, hefter eller lokale skrifter er funnet der dette laget er omtalt. Lensmannsbetjent Kiær, som stiftet laget ble seinere lensmann i Norderhov. I 1956 ga han ut en sjølbiografi på eget forlag med tittelen Fra nord og sør. En lensmanns betraktninger gjennom 50 år. I denne boka skriver han blant annet på side 86: «I den forbindelse skylder jeg å gjøre oppmerksom på at jeg på det tidspunkt fremdeles nærmest var fanatisk avholdsmann».

Mye tyder på at avholdslaget døde hen, når Kiær forlot Kistrand.

Kilder

  • Nordlys 28. mai 1910.
  • Lappernes Ven 1. april 1911.
  • Nordkap 9. januar 1912.
  • Nordkap 6. februar 1912.
  1. «Vaarbeide» i Lappernes Ven 1. april 1911 side 4.
  2. «Kistrand avholdslag» i avisa Nordkap 6. februar 1912 side 2.