Kjærrafisket

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Kjærrafisket i Lardal er et fangstanlegg for laks i Kjærrafossen i Numedalslågen, noen hundre meter sør for Gåserud bru. Anlegget er svært gammelt. Det er nevnt første gang i 1388, men det er etter all sannsynlighet vesentlig eldre. Etter flere tiår med forfall, ble fisket restaurert på begynnelsen av 1990-tallet og framstår nå som et kulturhistorisk tiltak som er åpent for publikum.

Anlegget er bygd i det østre løpet av Kjærrafossen og består av store, laftede «furubrygger» eller kar som er fylt med stein for at de skal tåle presset fra vann og is. Bryggene er sammenkoblet med gangbruer, og fra disse senkes det grinder («kjærrastøler») med stående jernspiler som sperrer elveløpet under fisket. Mellom de to bryggene nærmest land ligger det ei teine, og når laksen er på vei oppover elva, ledes den inn i teina, som er konstruert slik at laksen ikke slipper ut igjen.

Historien

Selve navnet henspiller på karene som utgjør en vesentlig del av anlegget. Det eldste belegget for navnet og fisket skriver seg fra 1388, da en Gunleik Alvsson solgte det han hadde arvet i Kierafiski etter brorsønnen Gunleik til Hallvard Ormsson. Det ble satt opp et vitnebrev om denne handelen, og det framgår at det ble tatt forbehold om at eierparten i fisket kunne bli fravunnet Hallvard ved odel.[1] Siden det tok 60 år å opparbeide odel, må derfor fisket være i alle fall fra 1320-årene.

Kjærrafisket var en verdifull eierrettighet som ble regnet som en et eget eiendomsobjekt. På 1600-tallet satt en håndfull bønder i Lardal med parter i fisket. Opprinnelig kan Kjærrafisket ha tilhørt én eller noen få personer, men eierrettighetene må ha blitt delt ved arv.

Kjærrafisket var i drift til 1958, men ble så lagt ned og kom i forfall. I 1990 tok grunneierne initiativ til restaurering. Med økonomisk støtte fra flere hold kunne fisket igjen tas i bruk i 1992. Gjenoppbyggingstillatelsen innebar at det ikke skulle drives næringsfiske. Fisket er begrenset til tre døgn i uka i juli og august samt at det maksimalt er tillatt å fiske 500 kg laks i løpet av en sesong. Teina åpnes et fast tidspunkt hver uke, og da er det som regel mange mennesker til stede for å bivåne det hele.

Fotnoter

Eksterne lenker

Om Kjærrafisket på kjaerra.no