Kjeldearkiv:"Den nye traverbane ved Skien"

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Den nye traverbane ved Skien
Nationen 1920.07.01.JPG
Utklipp frå avisa "Nationen", 1. juli 1920.
Kjeldeinformasjon
Type: Avisartikkel.
Forfattar: Ukjend.
Tema: Travsport. Opning av travbane.
Stad: Klosterskogen i Skien.
Nedteikna: "Nationen", 1. juli 1920.
Lenke til digital utgåve på bokhylla.no.
Transkribert av: Per Ormestøyl.
Skildring: Sak om opninga av Klosterskogen travbane.
Viktig: Denne artikkelen kan kun endres av administratorer. Dersom endringer trengs, vennligst ta dette opp på artikkelens samtaleside eller med en administrator.

Den nye traverbane ved Skien

Lørdag 10. juli aapnes den nye traverbane i Klosterskogen ved Skien, og et stort løft er dermed tat for travsporten i Telemark fylke. Det er Bratsberg amtstravselskap som har tat initiativet til oparbeidelsen av denne bane, og det er nu ca. 1 1/2 aar siden travselskapet nedsatte en komite bestaaende av d'hrr. stadsdyrlæge Koren-Lund, gaardbrukerne Høisæt, Lars Sem og grosserer Funnemark, som fik i opdrag at arbeide for oprettelse av en landbane for fylket i likhet med Hovlands traverbane ved Larvik. Der blev for at realisere planen dannet et aktieselskap under navnet «A.S Klosterskogen» med en aktiekapital paa kr. 75 000. Aktierne er fordelt paa travsport-interesserte mænd hele fylket over, og det er meningen at det nye selskap skal ta sig av travsporten i fylket i samme grad som "Bratsberg amts travselskap», nu som dette er opløst.

Komiteen fæstet sig straks ved den tidligere hesteutstillingsplass i Klosterskogen, som den bedst egnede tomt for anlæggelsen av en traverbane, og i et aars tid har oparbeidelsen av denne tomt paagaat.

Traverbanens beliggenhet er ideel. Den ligger kun et kvarters vei fra Skien, og adkomstveiene fra de tilgrænsende landdistrikter fører like forbi. Der er tæt skog rundt hele banen, saa løpene vil saaiedes ikke generes av vinden i den grad som tilfældet har været før, under travløpene paa Børsesjø. Planeringen har ikke voldt særlige vanskeligheter, da terrænet var lagt nogenlunde tilrette fra naturens side. Banen blir 800 meter lang og er av fagmænd betegnet som den bedste 800-meters bane i Skandinavien. Bredden er forskjellig, i svingene maaler den 17,5 meter, mens den paa langsiderne er 14 og 15 me-ter. I banens nordre ende tilhøire for indgangen er der bygget stalder og sadelplasser med rum til ca. 50 hester. Tribunerne er reist paa banens sydlige del og vil antagelig rumme ca. 1000 tilskuere. Forøvrig blir der staaplass for flere tusen rundt banen.

Set utenfra tar traverbanen sig meget godt ut, med den store indhegning og de to taarn som flankerer indgangen.

Banen vil ogsaa tjene som utstillingsplass og muligens ogsaa som sportsplass.

Aapningen feires med en større travkjøring den 10. og 11. juli, aapen for alle landets travere.