Kjeldearkiv:Billed-ABC-Bog for gode Børn

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne artikkelen er en kilde og er derfor stengt for redigering. Eventuelle bemerkninger eller rettelser kan etterlates her.
01 ABC.jpg
02 ABC.jpg
03 ABC.jpg
04 ABC.jpg
05 ABC.jpg
06 ABC.jpg
07 ABC.jpg
08 ABC.jpg


Billed-ABC-Bog for gode Børn.
See her, Barn lille! Vises dig,
Hvor Dyr og andre Ting afbildes,
Lær nu at læse skikkelig,
Og blandt Bogstaver ej forvildes,
Saa tidt du seer Figurerne
Saa maa du paa hver Bogstav see.


A a Abekatter.
En Abekat blant Dyrene
Meest findes liig et Menneske.


B b Bjørnen.
Naar Biørnen folk hver Sommer truer
Hver Vinter han paa Labben suer.


C c Crocodiller.
Naar Crocodillen ynksom græder,
Han allersnarest Folk opæder.


D d Drager.
I Indien man finder Drager,
Som ingen Skade for aarsager.


E e Elephanter.
En Elephant saa tam kan blive,
At folk den styre kan og drive.


F f Falck.
En Falk til Jagten kan avrettes,
Og Kongens lyst tide deri sættes.


G g Gedebukke.
En Gedebukk er stolt av Skjegget,
Og er til Vrede let opegget.


H h Hjorte.
En Hiort er rask og høyt kan Kneyse,
Og let til Fods kan langt omreise.


J j Jorden.
Europa, Afrika, og Asien.
Amerika og Sydindien.


K k Kamele.
Kamelerne ret Skabte ære,
Til store Byrder frem at bære.


L l Lover.
Stort Mod og Styrke har en Løve,
Som-Den ej vil mod smaa Dyr øve.


M m Madbord.
Mit Barn tak Gud du Mad kan faae,
I Staal og fat på bordet staae.


N n Norge.
Om Norge kiære Fødeland,
Er smukt mit barn du vide kand.


O o Oxer.
En arrig Oxe eller Tyr,
Er et ubændigt voldsomt Dyr.


P p Paafugle.
Paafuglen haver smukke Fiere,
Hans Been av Saar Dog fulde ere.


Q q Qvæg.
Har Bonden meget Qvæg paa Stalde,
Da kan man ham lykksalig kalde


R r Ræve.
Man Ræven ej forgjeves hader,
Thi Bondens Høns og Lam den skader.


S s Svaner.
En Svane stolt paa Vandet flyder,
Og største Rang blandt fugle nyder


T t Tigere.
En Tiger er af Katte-Art.
Er glubsk og løber med en fart.


U u Ulve.
En Ulv på Luur ved huset gaaer,
Og stieler Bondens Lam og Faar.


V v Vædere
En Væder ligger paa hver Side,
Et halv Aars Tid, Det maae I vide.


X x Xanthus
Xanthus den malede Søhest,
Med Neptuns Sabel passed bedst.


Y y Ygler.
Man slige Ygler seer paa Landet,
Men andre finder man i Vandet.


Z z Zobler
Av Zobler faaes det Foderskin,
Hvori de store svøbes ind.


Æ æ Æseler
Æseler har dovne Lemmer,
Og en Skryden tidt istemmer.


Ø ø Ørne.
En Ørn kan meget gammel blive,
Og holder sig ved Rov i Live.


Eegset, 1815.
Trykt og tilkjøbs hos S. Aarflot.


Sivert Aarflot.jpg Billed-ABC-Bog for gode Børn er ein del av prosjektet Sivert Aarflot og er lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen. Artiklar i Kjeldearkivet skal ikkje endrast, bortsett frå at lenkjer kan leggjast inn.
Fleire artiklar finn du i denne alfabetiske oversikten og på prosjektforsida.