Kjeldearkiv:Fra Arendal til Grimstad med dampskip omkring 1890

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Etter initiativ fra Arendal og Omegns Turistforening utgav Cammermeyer i 1891 en reisehåndbok for Nedenes Amt[1]. De lot Yngvar Nielsen føre den i pennen, og slik kan vi lenge etterpå følge den lille dampbåten i tankene, - fra Arendal til Grimstad. Og det er jo slik vi kjenner Fjære-bygda fra sjøen!

"Denne Rute befares, foruden af Postdampskiberne, ogsaa af Dampskibene "Agder" og "Activ", der gaa til Christiansand, og "Trafik", der gaar til Grimstad.

Fra Arendal styres ud Galtesundet, hvori ligger en Holme, Galten. Tilvenstre er Tromøen med flere Skibsværfter og tilhøire Hisøen, med skibsværfter og Landsteder. Senere faaes Merdø og derefter Store og Lille Torungens Fyre tilvenstre. Paa Hisøen sees Kirken. Derefter blive Tromlingerne for en stund synlige. Efterat man har passeret Nidelvens vestre Udløb, sees det store Skibsværft paa Fævig under Løvaasen. De paa denne staaende Træer dannede tidligere et naturligt Sømerke; men efterat de tildels ere borthugne, har det været nødvendigt at opføre paa Aasen et høit Mærke.

Videre gaar Dampskibet indenom Hesnesøerne, hvor der er en ligefra Middeladeren bekjendt Havn, i og ved hvilken der kan ankres paa en Dybde af indtil 38 m. Det var her Christjern II. landede 5. November paa sit sidste ulykkelige Tog til Norge. Efter Hesnesøerne styres endnu et kort Stykke mellem de nøgne Skjær, og saa gjøres en skarp Sving ind paa Grimstadfjorden, hvor man passerer over Indløbet til Vigkilen, der gaar ind tilhøire, og til hvis Bund man ser op. Landskabet er her, straks indenfor den østre Skjærgaardsrand venligt og tiltalende, ganske i Lighed med den øvrige Kyst af Nedenes. Dampskibet løber op til Bryggen i Grimstad og lægger der til."


Samferdsel i Grimstad-området

Fjære - tidslinje med historiske kart | Kystruter til og fra Grimstad | Fra Arendal til Grimstad med dampskip omkring 1890 | Landeveien fra Hisøy til Grimstad omkring 1890 | Fjæreveier 1904 | Grimstadbanen | Grimstadbanen 1915 | Bilruter i Grimstadområdet | Gatenavn i Grimstad | Veinotater fra Fjære | Farende folk rundt Grimstad og Fjære |

<references>

  1. Nielsen, Yngvar: "Nedenes Amt : Haandbog for reisende" s 22-23