Tromøya

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra Tromøy)
Hopp til navigering Hopp til søk

Tromøya, også skrevet Tromøy, er Sørlandets største øy, med et areal på 28,34 kvadratkilometer. Den ligger utafor Arendal og Eydehavn, og er i dag en del av Arendal kommune. Siden 1961 har det vært fastlandsforbindelse over Tromøybrua, mens det tidlligere var bilferje fra Barbu på fastlandet til Skilsø på Tromøya. Det er i dag passasjerferje mellom Arendal sentrum og Skilsø. Sundet som skiller øya fra fastlandet heter Tromøysundet og er omkring 12 km langt. Mot vest finner vi Galtesund som skiller Tromøya fra Hisøy. Per 2018 bor det omkring 6000 mennesker på øya.

Navnet kommer fra norrønt þruma, som trolig har sammenheng med þrumr, 'rand/kant'. Dette har blitt tolka som '(øya med) bremmen', fordi raet danner en tydelig kant eller brem langs øya. På 1600-tallet begynte man å bruke tillegget -øy. Forma Tromøya er godkjent og tilrådd i Sentralt stedsnavnregister, mens Tromøy er godkjent, men ikke tilrådd. I sammensetninger er det vanlig å bruke Tromøy, som i Tromøy kirke og Tromøy historielag.

Øya utgjør i kirkelig sammenheng Tromøy sokn, og tidligere Tromøy prestegjeld med bare hovedsoknet. I 1878 ble området skilt ut fra Austre Moland kommune som Tromøy kommune. Denne ble så sammen med flere andre kommuner innlemma i den nye storkommunen Arendal i 1992. Det var da 4711 innbyggere i Tromøy kommune.

Det er gjort betydelige funn av fornminner på øya. Ved Hoveodden, et navn som knyttes til et hov, er det funnet omkring seksti gravhauger, flere boplasser og en rekke løsfunn fra perioden 1800 f.Kr. til 1000 e.Kr. Dette tilsier kontinuerlig bosetting fra siste del av steinalderen og gjennom jernalderen, og så videre fram til våre dager.

I Ynglingesagaen sies det at småkongen på Agder Harald Granraude hadde kongssete på Tromøya på 800-tallet, og at Åsa Haraldsdatter brakte den ett år gamle Halfdan Svarte til øya etter Gudrød Veidekonges død. Stedsnavna Kongshavn, Alve og Hove dateres gjerne til vikingtida.

Slaveskipet Fredensborg forliste i 1768 utafor Tromøya.

Idrettsforeningen Trauma, med navn etter øyas norrøne navn, er den første idrettsforeninga på Tromøya. Tromøy skolemusikkorps ble grunnlagt i 1936.

Hovefestivalen har blitt arrangert på Tromøya siden 2007. Dette er etter besøkstall en av Norges største musikkfestivaler. I tillegg arrangeres en mindre festival med det noe spesielle navnet Anal Festival på øya.

Litteratur og kilder