Kjeldearkiv:Historien om Hovdehytta

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

HISTORIEN OM HOVDEHYTTA

Av John R. Hanevold (2007)

Gården Solli

På begynnelsen av 1900-tallet drev Anton og kona Justina Solli gården på Solli som leilendinger. Gården tilhørte Harald Løvenskiold d.e.som eide Bærums Verk. Gården var på ca 50 dekar åkerland og 1000 dekar skog. I 1921 fikk Anton og Justina kjøpe gården. Anton og Justina var blitt gårdeiere. Bruket ble drevet på tradisjonelt vis med husdyr og skogsdrift pluss at de åpnet storstua på gården for enkel servering. God hjelp fikk de av sine 9 barn. Eierskapet opphørte imidlertid i 1941, da gården ble solgt til byggmester Håkon Holm.

Slakteren Hovde bygger hytte

Med slaktermester Torolf Hovde begynner en ny tid her på Furuåsen. Som den pasjonerte jeger han var , fattet han interesse for området. Det var godt med småvilt, storfugl, hare kanskje et og annet rådyr, og kanskje den fineste hyttetomta i hele Asker, da som nå. I 1922 inngikk Hovde avtale med Justina og Anton og fikk kjøpe 13,8 mål. Hovde fikk brødrene Thorleif og Markus Solberg til å sette opp hytta i plankelaft, murer Svarstad i Bergsli til å bygge grunnmur, pipe og peis , og materialene ble kjørt opp på vinterføre over Solli av John Sandbækken på Dæhli. Noen av disse personene var også Hovdes nære jaktvenner.

2. verdenskrig

Hovdehytta og utsiktspunktet "Grana" ble raskt et populært turmål for turgåere. Og hadde det ikke vært for alle dem som svingte bortom hytta under siste krig,ville den nok i større grad blitt tatt i bruk som Milorg-hytte. Så noen stor militæraktivitet var det ikke når vi ser bort fra de illegale sportsarrangementene som fant sted. Først mot slutten av krigen, ikke minst våren -45, ble den tatt mer regelmessig i bruk til våpendemonstrasjon og annen illegal møtevirksomhet.

8. mai 1945

Under et intervju høsten 2007 med tidligere medlem av Milorg, Wilhelm Aaby på Østenstad , fortalte han følgende: Den 8.mai -45 var det samling av 30-40 soldater på Hovdehytta. De gikk hele dagen her oppe og ventet på nærmere ordre. Våpen hadde de ikke, og uvissheten var stor for hva som skulle skje. Tidlig på kvelden fikk de ordre om å ta seg ned til Bergsmarka Gård. Her fikk de utlevert hvert sitt våpen, våpen som siden mars -45 var oppbevart strengt hemmelig i vedskjulet på gården. I tillegg til våpen fikk hver soldat utlevert hvert sitt armbind med det norske flagget på. De tok så plass på en lastebil som tilhørte Østen Kampenhaug og turen ned til Asker sentrum startet. Da de var kommet halvveis,hører de et kraftig smell oppe på Skaugum. Det viste seg senere at smellet kom fra bunkeren på Skaugum ,,og at det var rikskommisar Therboven og general Rediess som sprengte seg selv i luften. I Asker ble soldatene forlagt på ulike steder . noen på Venskaben og andre på Asker hotell. Våpnene ble renset og klargjort. Soldatene ble så fordelt i ulike grupper. En gruppe skulle for eksempel arrestere tyskere opp på Skaugum, en annen til en tysk lyttepost på Hvalstadjordet, en tredje til Asker jernbanestasjon for å sikre at Trafoen ikke ble sprengt i luften osv.

Flyslipp i Vestmarka

Så er spørsmålet: Hvor kom våpnene som var lagret i vedskjulet på Bergsmarka Gård ifra? Jo, våren -45 slapp et engelsk fly containere med våpen og ammunisjon ned i nærheten av Rudsmyr i Vestmarka. En antar at slippet egentiig skulle ha funnet sted på Krokskogen, men av ukjent årsak ble det droppet i nærheten av Rudsmyr. Det er blitt fortalt at medlemmer av Milorg i Bærum i flere dager gikk og ventet på et slipp fra England, men at slippet uteble.Tidlig neste morgen kommer bonde John Sandbækken fra Dæhli frem til Rudsmyr for å hente tømmer. Overraskelsen er stor da han oppdager at flere av grantrærne var smukt kledd med grønne silkeduker. Han skjønner straks hva det betød og begynner omgående først å fjerne fallskjermene, for senere å grave ned containerne i sneen. Vi befinner oss på vårparten, og vinteren begynner så smått å slippe taket. Det går derfor ikke mange dagene før containerne begynner å stikke frem av sneen. Sandbækken var ikke selv med i Milorg, visste ikke om personer som han kunne kontakte og informere, og som han kunne stole på. Han fikk nyss om at det på Øvre Rustan Gård var en person han kunne kontakte, nemlig Ole Rustan, vistnok tilknyttet Milorg . Det ble avtalt at Sandbækken skulle frakte våpnene ned til Flåbekk ovenfor Tveiter, for der å overlevere dem til Milorg. Hele våpentransporten på tømmerslede ned til Flåbekk ble gjennomført uten at tyskerne fattet mistanke. For Sandbækken var hele affæren med våpenslippet en stor psykisk belastning. Hadde han blitt oppdaget, ville dette ha medført strenge represalier. Den videre transport fra Flåbekk og opp til Bergsmarka ble så gjennomført av medlemmer i Milorg. (Har noen av dere interesse av å stifte bekjennskap med en av disse containerne, så ligger det iallfal en igjen litt nord for Rudsmyr oppe ien steinrøys) .

Asker Luftvaktpost

Fem år etter krigen ble Hovdehytta igjen sentrum for militær aktivitet. Forholdet mellom øst og vest, NATO og Warzawapakten, var på kokepunktet i flere tiår fremover og heimevernsaktiviteten på topp i Asker. Som det står i boken "Askermotiver" av Karl Nilsen, smalt det i tretopper alle vegne. Hytta ble overtatt i 1950 av Asker luftvaktpost og skulle tjene som et luftvarslingsanlegg. I 1952 ble det etter anmodning fra Luftforsvaret satt opp et 10-12 meter høyt vakttårn. Herfra kunne man ·se bakover mot Norefjell og Blefjell. Telefonlinje ned til Bergsmarka ble strukket. Denne luftovervåkingen pågikk frem,til 1961, da NIKE-batteriet på Rustan overtok Vi var i rakettalderen. '

Heimevernet

En skulle tro at hytta hadde utspilt sin rolle, men ikke helt. Heimevernets ungdom - HV-ungdommen - rykket inn til ny militær virksomhet. Under ledelse av ildsjelen, troppsjef Mattis på Børsholmen, utkjempet vi mang en dyst i området rundt hytta, også da smalt det i tretoppene alle vegne. Mattis hadde som kjent stor respekt for militære disipliner og ikke minst for forsvarssaken .Forsvaret evertok hytta og eiendommen i 1958 og ble disponert av Stor Oslo Heimevernsdistrikt. Hyttas videre skjebne skulle vel være kjent for de fleste : Asker kommune overtok i 2005 og DNT Oslo og Omegn i 2006. Et nytt og spennende kapittel for Hovdehytta har startet. ' · .