Kjeldearkiv:Kultur og ukultur på Ekeberg

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bål ved skålgroper

Kultur og ukultur på Ekeberg

Alle synes å være enige om at Ekebergområdet med skråningen, Ballsletta, Ekebergsletta og Brannfjell er et unikt kulturområde med verneverdige bygninger som Sjømannsskolen, Ekebergrestauranten, Ekeberg Hovedgård og Søylehuset og andre. Byantikvaren skriver at her er over 60 gravhauger, en skipssetning, en steinsirkel, flere skålgropsfelter og en av landsdelens flotteste helleristninger. Her har vært bosetninger siden steinalderen, og for dagens Oslobefolkning er det kanskje det viktigste friluftsområde i Oslos umiddelbare nærhet.

Bål ved skålgroper

Så kommer ukulturen: Noen bygninger forfaller, noen områder er fullstendig nedsøplet, helleristninger forvitrer, informasjonsplakater tagges eller rives ned, gravhauger tilvokses av trær og kratt og forsvinner. Skålgropene blir ikke vernet, det kjøres over de som er på campingplassen, noen er asfaltert over og det siste jeg har sett, er at det er gjort opp bål bare 50 cm. fra et skålgropfelt på mange groper. Byantikvaren har utarbeidet en skjøtselsplan og Norsk Botanisk Forening har laget en forvaltningsplan for Ekebergskråningen. Disse planene ser det ut som en ikke bryr seg om. Det samme synes å gjelde "Rapport fra Ekebergutvalget".

Skjøtsel

Nordstrands Blad håper på å kunne formidle forslag til hva som kan gjøres for at området skal kunne fremstå som det kulturområde som det vitterlig er og få den skjøtsel som fagfolk foreskriver.

I møtet på Sjømannsskolen om Ekebergrestauranten lovet Nordstrands Blad å arrangere dugnad for å fjerne søppel rundt Ekebergrestauranten. Løftet innfris og dugnaden er lørdag 27. april klokken 10. Møt opp!

Jeg kan ikke skrive om Ekeberg uten å ta med et gledesbrøl om hvor flott og interessant området er.


Kilder

  • Pedersen, Gunnar: B.1: Aktuell historie. 2008. 161 s Utg. Nordstrands blad. ISBN 978-82-303-1118-9. S. 16: Kultur og ukultur på Ekeberg.Lavendel.JPG Artikkelen er basert på «Aktuell historie», Gunnar Pedersens spalte i Nordstrands Blad, som senere har resultert i seks bøker. Den ble opprinnelig publisert som NB 145 den 26.04.2002. Litteraturlista er den Pedersen oppga i sin utgave av artikkelen.

Flere artikler finner du i denne alfabetiske oversikten.