Kjeldearkiv:Narmostuen-overdragelse 1826

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Narmostuen [Nerstuen under Narmo vestre] -  Overdragelse (oppsigelse) av forpaktningskontrakt, 1826

Jeg underskrevne Anders Børresen Brænden giør herved vitterligt at da Lars Olsen Dahlbye med hustrue Ingeborg Nielsdatter samt hans Svigersøn Børre Allertsen og kone Oliv Larsdatter i følge Contract af Niels Larsen Narmoe datert og thinglyst 12te Desember 1794 er bleven overladte til Brug og Beboelse for deres Levetid en under Gaarden Narmoe af Skyld ½ Skp 1½ Skind og 1 Album værende Plads Narmostuen, og jeg i følge Opladelse af bemelte Plads fra min Moder ovennævnte Oliv Larsdatter, er den der er berettiget til fremdeles at vedblive Brugen og Besiddelsen af Pladsen, saa er det jeg herved overdrager denne mig som sagt, ved den omhandlede Contract tilstaaede Brugs og Besiddelsesret til Pladsen Narmostuen til Børre Christophersen Narmoe hans Hustrue og Arvinger paa efterstaaende Vilkaar:

1. Som Erstatning for afstaaelsen af Brugs og Besiddelsesretten til omhandlede Plads Narmoestuen har Børre Christophersen Narmoe vedtaget at svare mig 200 spd hvorfor han har giort Reede og Rigtighed.

2. Da jeg under 14de April forrige Aar har bortforpagted ovennævnte Plads Narmoestuen til Korporal Røsbak paa 8 Aar imod 24 spd aarlig Afgift; saa skal bemelte Korporal Røsbak ifølge den derom oprættede Forpaktningskontrakt, bruge Pladsen indtil de 8 Aar er udrunden(?) imod at han nu fra sidstleden 14de April ... ..... erlægges den bestemte Afgift 24 Spd til Børre Christophersen Narmoe.

3. Alle paa Pladsen Narmoestuen befindende Huse skulde for Eftertiden ligeledes være bemelte Børre Christophersen tilhørende, uden nogen slags Godtgiørelse. Det bemerkes at jeg paatager mig, uden at Børre Christophersen Narmoe har nogen Deel deri, for Eftertiden at svare det Føderaad af bemelte Plads til min Moder Oliv Larsdatter, hvorom jeg med hende ved Pladsens afstaaelse til mig foreenet(?) i(?) Kraft af foranstaaende Foreening, vil altsaa ovennævnte Plads Narmoestuen, tilligemed de i den foranhandlede Contract dateret og thinglyst 12te December 1794, for Fremtiden holdes tilbage til Gaarden Narmoe, uden nogen Anke af mig og mine Arvinger.

Gaarden Nashaug i Wang den 2den Mai 1826.

                                  Anders Børresen Brænden

Til Vitterlighed

G. Gløersen              Christopher Nashaug, med iholden Pen        

At jeg i alle Deele paa min Kone Oliv Larsdatters (???) Vegne beholder forestaaende Contract betræffende det hende af Anders Børresen tilsagte Føderaad, saa at Børre Christophersen Narmoe for bemelte Føderaads Svarelse skal være befriet, tilstaaes herved.

Datum ut supra

Halvor Bentsen Brænden, med iholden Pen

Til Vitterlighed

G. Gløersen              Christopher Nashaug, med iholden Pen                

Kilde: Pantebok 4a 1823-1826 folio 340b