Kjeldearkiv:Nordkalottens syvende fredsdager i Alta 26. - 28. juni 1981

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk

NORDKALOTTENS SYVENDE FREDSDAGER I ALTA 26. – 28. JUNI 1981

Freds- og vennskapsdagene i Alta 1981

Den norske kalottkomite har invitert til det syvende kalottstevne, arrangert i Alta i dagene 26. – 28. juni 1981 under mottoet «Freds og vennskapsdager». Det er nå 18 år siden det første stevne ble avholdt, og siden har følgende byer vært verter: Sala, Murmansk, Tromsø, Luleå, Rovaniemi, igjen Murmansk og nå Alta. Ved disse stevner møtes naboer i nord for å gjøre seg bekjent med hverandre og manifestere sin vilje til å leve sammen i fred og vennskap over grensene. Alle statsgrenser er kunstige, og kalottbevegelsen bygger på den overbevisning at vi tjener fredens sak og våre barn og barnebarns sak best ved å bryte alle grenser ned gjennom personlige, kunstneriske, vitenskapelige og sportslige band fra land til land. I felles opplevelse kommer menneskene hverandre nær, og ingen aksjon for fred kan være viktigere enn den å skape slike band mellom mennesker. Statens og hovedstedernes politikk ligger ofte fjernt fra alminnelige mennesker langs grenselinjene, for hvem den direkte vei over til naboen forekommer både naturligere og mer menneskelig. Kalottbevegelsen vil vise denne vei og knytte disse band og kjenner seg overbevist om derved å gjøre en vel så viktig innsats for fredens sak på lengere sikt enn meget annet gjøres i våre dager. Men samtidig må det også være oss tillatt her fra vår utkant av verden å si fra om meget av det som foregår hen over hodene på oss er handlinger som kan skade oss og våre barn, uten at det er vår sak det dreier seg om, og at det kan gjøre til intet det som vi forsøker å bygge opp. Dette er den andre siden av, hva vi her skal tale om med hverandre og uttale offentlig for verden.

Som formann i Den Norske Kalottkomites arbeidsutvalg vil jeg derfor ønske alle tilreisende fra de 4 kalottland og alle innbyggere av Alta velkomne og be Dem forstå at all denne fest og musikken og det hyggelige samvær har en dypt alvorlig bakgrunn i de skjebnesvangre ting som skjer rundt i verden. Vi vil aldri godkjenne vold og krig, uansett fra hvilken makt i verden den påføres menneskeheten. Vi skal protestere og motarbeide den. Det gjør mange. Vi gjør det på vår måte, og vi tror at også denne måte må være med. Derfor er vi kommet sammen, og det er det vi skal bære med oss, når vi reiser herfra. Velkommen hertil, god reise hjem og lykke til med å bære budskapet videre til så mange som mulig der.

    For den norske kalottkomite

    Poul Simonsen

Program

Fredag 26/6: Ankomst til Alta senest kl. 1600 Innskriving og informasjon, inngangen til Alta kino kl. 1500 -1900 Møte i kalottkomiteene , Alta Hotell kl. 1700 -1800 Presssemøte, Alta Hotell kl. 1800 -1900 Norsk-russisk fotballkamp. Aronnes Stadion kl. 1700 -1830 Åpningshøytidelighet. Altahallen kl. 1900 -2100

Lørdag 27/7: Utflukt av tilreisende samer til Kautokeino, buss fra Alta ungdomsskole kl. 0800-1600 Åpning av utstillingene kl. 0900 Gruppemøter i Alta ungdomsskole: Kulturarbeidermøte – Miljøvitenskapelig møte kl. 0930 -1200 Finsk-svensk fotballkamp. Aronnes Stadion kl. 0930 -1100 Turnoppvisning. Aronnes Stadion kl. 1100 -1200 Møte i kalottkomiteene. Alta ungdomsskole kl. 1200 -1400 Rundfart til helleristningene og Kåfjord, busser fra Alta ungdomsskole kl. 1330 -1500 Gruppemøter i Alta ungdomsskole: Fagorganisasjonsmøte – ungdomsmøte kl. 1500 -1700 Fellesmøte om samarbeid over grensene. Altahallen kl. 1700 -2000 Kunstnerisk underholdning i Altahallen eller utendørs kl. 1700 -2000

Søndag 28/6: Høytideligheter ved det russiske og det norske krigsmonument kl. 0930 -1030 Gruppemøter i Alta ungdomsskole. Kvinneorganisasjonsmøte – Eventuelt fortsettelse av andre gruppemøter kl. 1100 -1300 De to avsluttende fotballkamper. Aronnes Stadion kl. 1100 -1400 Rundfart til helleristningene og Kåfjord, busser fra Alta ungdomsskole kl. 1230 -1400 Fredsmøte og offisiell avslutning. Kinosalen kl. 1400 -1700 Pressemøte. Altahallen kl. 1700 -1800 Utstillingene stenges kl. 1800 Samvær av komitemedlemmer og foredragsholdere fra kl. 2000 Den sovjetiske båt avgår fra Alta kl. 2400

Utstillinger m.v. 1. Kunstutstilling fra 4 land. 2. Utstilling av barnetegninger og illustrerte barnebøker fra 4 land 3. Utstilling og demonstrasjon av vevning i Finnmark og Troms 4. Dukketeater og dukkeverksted 5. Russisks dokumentarfilmer på Alta kino

Gruppemøter og fellesmøter: 1) Fellesmøte om samarbeid: «Utviklingen av samarbeidet innenfor ulike områder mellom Nordkalott-landene som en vei til styrking av fred og gjensidig forståelse i Nord-Europa». 2) Fredsmøtet: «For fred og sikkerhet i Nord-Europa». 3) Kulturarbeidermøtet: «Nordkalottens natur som inspirasjon for kunstnere og forfattere». 4) Miljøvitenskapelig møte: «Tiltak som treffes i de 4 land for å forsvare naturmiljøet mot industriens og byenes press». 5) Fagorganisasjonsmøtet: «Fagforeningenes rolle i arbeidernes kamp for bredere deltakelse i å styre produksjonen og sitt lands økonomi». 6) Ungdomsmøtet: «Deltakelse av Nordkalottens ungdom i de internasjonale bestrebelser for nedrustning og avspenning». 7) Kvinneorganisasjonsmøtet: «Kvinners arbeid for fred».

Servering: I Alta videregående skoles kafeteria serveres hver dag frokost kl. 0800-1000, lunsj kl. 1200-1400, middag kl. 1500-2000.

Kilde

Den Norske Kalottkomite: Veger til fred: Kalottbevegelsens historie 1964 - 2005, Tromsø 2005