Kjeldearkiv:Norgesbrev fra Hans O. Indreøen til Bernt Gunnarson Strand 1911-06-24

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Norgesbrev fra Hans O. Indreøen til Bernt Gunnarson Strand 1911-06-24
Konvolutt US philatelic 1925.jpg
Informasjon om brevet
Dato: 1911–06–24
Fra sted: Sogn og Fjordane, Solund
Fra: Hans O. Indreøen
Til: Bernt Gunnarson Strand
Til sted: USA, Nord-Dakota
Nr. i samling: 1195
Samling: Norgesbrev
Oppbevaringssted: Alf Strand
Tagger: Alderdom, Familieforhold, Helse og sykdom, Økonomiske kår, matpriser, Nærmiljø, bryllup, dødsfall, lungebetennelse, Værforhold
Viktig: Denne artikkelen kan kun endres av administratorer. Dersom endringer trengs, vennligst ta dette opp på artikkelens samtaleside eller med en administrator.

Herr Bærent G. Strand!

Der er ofte fortalt af hjemvendte Amerikanere, at det er en stor glæde for dem derover at faa Brev i fra Fædrelandet, det er nu noget vi som bestandigt er hjemme, ikke godt kan sætte os ind i. Det er nu saa med alt her i Verden at alt er Forgjengelighedens og Forkrenkelighedens Lov underkastet, derfor er det som regel ikke mange Aar førend mange forandringer og omskiftelser har fundet sted i en og samme grænd eller By. Det er nu lenge siden jeg begyndte at graane og blive gammel, jeg er nu snart 56 Aar, hvad Helsen angaar, jeg for min del har i længere tid intet at klage paa den, dog synes jeg at denne siste Vinter har Krefterne aftaget betydeligt, saa jeg tenker ofte, mon jeg kommer flere Vintre paa fiske, det faar nu saa være, alt staar i Guds haand, mine Børn er friske alle nu; men han Ola blev syg i Vinter i Kinn og laa paa Sygehuset i Florø i 5 Uger og kom hjem 2den Paaskedag (17de Aprill,) har været daarlig lenge er nu nogen lunde frisk, sa[a]vidt at han kan gjøre hvad arbeide det skal være, her er lidt Sild nu, Knud har kjøbt den for en Kjøbmand V. Konov i Bergen, en Motorslupp har været her efter Silden og han Ola har været nu i nogle Dage derombord og arbeidet som Dikselmand og at laste og stue i Rummet, saa jeg skjønner der af at han er kommen nogen lunde til Krefter igjen. Paa andre Stæder heromkring er megen Sild saa som Dalesund, der har Knud kjøbt 400 Maal for Konov, paa Stokkevaag har en anden Bergenser kjøbt 800 Maal. Silden er meget smaafaldende, men af god kvalitet, betales med 2 Kr 50 øre pr Maal.

Jeg har nævnt Dalesund, ja der har nu været stort Brullup i Ravnø, ælste Søn til Ole Mikkelsen, Oluf Olsen var Brudgom og Brudens navn var Josefine Nilsdatter Unneland, var Broder[d]atter til min Kone og saaledes Søskendebarn til mine Børn, jeg var ikke i Brullupet, havde jeg været der, havde jeg vel blevet nødt til at overtage en bestilling, og det havde jeg med mine udslidte Evner og Krefter ikke greid, derfor syntes jeg det var rettest at være hjemme; men jeg har 4 Børn de var i Bryllupet alle 4. Bruden var deres Søskendebarn, og af den slags har de ikke flere i Verden da Josefine ingen Søsken har, hun er alene Barn. Brudgommen er 27 Aar gammel, Bruden fylder først sit 20de Aar i Oktober i Høst, saa hun har nu Fremtiden foran sig og Verden at ældes i. Brudefølget fragtedes til og fra Kirken med 2 Motorbaade, en stor i fra Gaasevær og en mindre tilhørende Ole Andreas Stensund. Gamle Anna Ravnø Enke efter Jakob Bendiksen, lever endnu, hun skal være 87 Aar gammel. Peder Jakobsen Indreøen, din Morbroder har ikke været paa Fiske paa mange Aar, nu i Vinter skulde han forsøge og reise paa fiske, blev syg i Kalvaag, først Influensa saa Lungebetendelse og døde paa Sygehuset i Kalvaag Søndag den 26de Marts nu i Vinter. Sønnen Jakob reiste hjem med Faderen lagt i Ligkisten saa han er begraven paa Harbakke. Nu bliver her nok ikke lenger Hjem paa Indreøen for Jakob Pedersen, han skal faa sig et hjem syd paa Bømmeløen i Finaas Prestegjeld, en liden Gaardpart skal han kjøbe der syd men hvorfra han skal faa Penge at kjøbe for, ved vel Jakob Pedersen endnu ikke selv. Et stæd i Verden maa nu vi Mennesker have vort tilhold, saa bliver der vel en raad for Jakob Pedersen ogsaa. Han Petter i Vaagen er bra frisk nu, han var med os paa fiske i Vinter; men det var lidet vi fik i Vinter.

Jeg har saa rent forglemt at skrive om Veir og Vind som oftest er samtaleevne Mand og Mand imellem, lige fra midt i Marts i Vinter har vi havt bra Veir, ialfald gaat groveir saa det for nogen tid siden saa lovende ud paa Landjorden, paa Søen var det nu mindre, da det af og til har blaast noksaa meget; men straks efter Pintse fik vi Norarok og Kulde og Tørke, saa marken er mange Stæder raubrændt, nu har vi atter regn, saa der som er dyb jord kan det endnu komme sig.

Han Jakob er i Oddekalv fremdeles; men det ser sent ud til Bryllup, hun Maria har nu 2 voksne Barn, saa jeg tror Jakob gjør rettest i at vende Ryggen til hele stasen, ho Maria greie sig foruden han Jakob og han Jakob greier sig uden hende Maria, jeg tror jeg tør sige han Jakob er altfor god for disse Folk, blir der nogensinde Ægteskab, saa tror jeg det blir lidet lykkeligt for han Jakob sit vedkommende; men lad mig mindes at jeg er ingen Spaamand!

Venlig hilset er Du med Familje.

Ærbødigst Hans O. Indreø