Kjeldearkiv:Norgesbrev fra Hans O. Indreøen til Bernt Gunnarson Strand 1913-04-15

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Norgesbrev fra Hans O. Indreøen til Bernt Gunnarson Strand 1913-04-15
Konvolutt US philatelic 1925.jpg
Informasjon om brevet
Dato: 1913–04–15
Fra sted: Sogn og Fjordane, Solund
Fra: Hans O. Indreøen
Til: Bernt Gunnarson Strand
Til sted: USA, Nord-Dakota, Sharon
Nr. i samling: 1204
Samling: Norgesbrev
Oppbevaringssted: Alf Strand
Tagger: Årsvekst og avling, Værforhold, fiskeri, sildefiske, Økonomiske kår, priser, torsk, foto
Viktig: Denne artikkelen kan kun endres av administratorer. Dersom endringer trengs, vennligst ta dette opp på artikkelens samtaleside eller med en administrator.

Herr Bærent G. Strand!

Det blev nok ikke i Julen jeg tog mig for at skrive, jeg maatte først se hvad Vinteren havde at byde paa. Sommeren 1912 var god saa vi fik godt Aar nu siste Høst, en stormende Vinter har vi havt; men omtrent ingen Sne her ude paa Øyerne. Siste halvdel av Januar var bra Veir saa vi fik en del Hyse paa Liner, hele Februar og langt frem i Mars maaned var det stormende og ubjergeligt Veir, saa vi kom ikke paa Sjøen, det var den 6,7 og 8de Mars da havde vi Havbrot av største slags, her brøt paa 18 Favnes dybde grundbrot og Storm av sydvest til Vest, det var netop paa den tid at hele Fiskerflaaten var flyttet ifra Kalvaag til Kinn. Gudskjelov der skede intet forlis i Kinn hverken paa Mennesker eller Fartøyer; men det var et stort under med saa daarlige Havneforhold som der er i Kinn og fisket blev ubetydeligt baade i Kalvaag og i Kinn. Veiret tog det bort ligesaa gik det i Bueland, Veiret tog det bort der ogsaa; men saa fik vi fisket i Sulen i Vinter. Paa vestsiden av Ytresulen ifra Rørdalsfjord til Storenaava, stengning med Nøter, det var Palmelørdag. Palmesøndag og fremover da sattes der Laase allesteds paa nævnte strøg ved Gaardene Kalgraf, Strømmen og Gjønnervaag (Vaagene) ved sistnævnte Gaard er en Vaag kaldet "Haldorsvaagen" den skal være mellem 4-500 Favne lang ifra munding til Bund (Botten) og 9 Favne dybt paa et sted hvor den er dybest, denne Vaag stengtes saa fuld at Notbaserne gisset paa at der skulde være 20 Dampskibslaster og 2,000 Kasser hver Last, det blev 40,000 Kasser. Om dette holder stik ved ingen endnu da mesteparten av Silden endnu ikke er optaget, der er saa vanskeligt at faa selge da der paa Sørlandet ved Haugesund endnu er saa megen Sild i Laas, og priserne er smaa, 1 Krone og 50 øre pr Maal.

Silden gaar for det meste til Sildoljefabrikkerne og det gaar sent at faa levere og der er mangfoldige tusinde Maal i Nøterne og der er Steng paa alle Viker og Vaager paa omskrevne strøg, og ud med Husø og Notø, i alle sund og Hol var Silden fremme. Der var megen Fiskeralmue samlet, en mængde Notbrug var tilstæde.

Vi har faat Telefon nu her i Sulen, den er kommen saa langt ud som til Harbakke og det var ved Telefonbud at Fiskerne samledes dertil og Notelagene bruger Dampslæb saa det gaar fort at komme frem, det bliver nok ikke store Lotter paa hver Mand; men Gud være lov og tak som sender Silden, den har alle Dage været en kjær Gjæst.

Han Jørgen vor er med Notlaget til Tungodden og jeg antager de bliver tømde. Jeg og Ola og Petter i Vaagen vi har brugt 25 Smaatorskegarn her hjemme, disse Smaagarn er 20 Masker dybe og 8 omfær pr Alen, 18 Favne fælte[?] med 10 og 11 firetoms Glaskavl, vi har fisket noksaa bra vi har faat 2,500 Torsk, vi har solgt den til Handelsmanden her, Knut Bærentsen, saa omtrent 1400 Kilogram har vi solgt paa vægt sløyet og flekket; men usaltet, 12 øre pr Kilogram, det øvrige har vi levert ifra Baaden rund til en pris 28, 25 og 20 øre stykke nu paa det siste, det blev en god Vinter for os om det saa lenge smaat ud, vi havde bare 300 Torsk til Paaske.

Jeg sender denne gang et Fotografi av tre av mine Barn, de to ældste og den yngste, han Jørgen er ikke med, han var ikke kommen hjem ifra Makreldorgingen i Høst da dette Fotografi var taget, det er Prestekonen sit arbeide. Ho Synneva er nu i sit 26de Aar, han Ola i sit 24de Aar, han er som Du ser klædt i hjemmevirkede lyse Vadmelsklæder. Han Henrik er nu lidt over 15 Aar, var konfirmeret i Høst, han er klædt i sine Konfirmationsklæder, de er kjøbte ferdige i Bergen!

En venlig Hilsen til Dig og dine. Hans Olsen.