Kjeldearkiv:Norgesbrev fra Knut Kleivane 1923-06-17

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Norgesbrev fra Knut Kleivane 1923-06-17
Konvolutt US philatelic 1925.jpg
Informasjon om brevet
Dato: 1923–06–17
Fra sted: Telemark, Drangedal
Fra: Knut Kleivane
Til: Alice?
Til sted: USA
Nr. i samling: 1922
Samling: Norgesbrev
Oppbevaringssted: Øyvind T. Gulliksen
Viktig: Denne artikkelen kan kun endres av administratorer. Dersom endringer trengs, vennligst ta dette opp på artikkelens samtaleside eller med en administrator.

Kjære søskendebarn.

Mange tak for dit kjærkomne brev som jeg har faat for lenge siden, hører derav att dere alle lever bra og er friske som glæder os meget at høre. Hører dere bliver i nærheten av byen saa dere har det vel morro engang iblandt att ta en tur til byen. Hører att der er gode tider i Amerika nu, her reiser en masse arbeidsfolk fraa Norge nu. Komunerne her lægger ut reisen og utgjiftene for dem saa de[t] er ikke saa vanskeligt att reise over nu, for pengenes skjyld da. Her retter sig lit med arbeide nu men alt en skal kjøpe er omtrent lige dyrt.

Jeg har ligget i skogen i vinter og hugget ved, har daa tjent lit til live[ts] ophold saa har jeg støpt en kjælder i vaar, og nu er jeg paa vandet og klubber eller fløter tømmer, tjener saa[?] en 9 kr dagen, men blir ikke stort til overs naar en hjelper til hjemme. Hadde tenkt att tat mig en handelsskole eller lignende til vinteren, faar nu se tiden an. Gaa paa alt slags tungarbeide naar en ikke er rigtig stø, blir for hart. Jeg er nemlig lit halt paa høyre benet, saa jeg kjender det undertiden i rigtig tung arbeide. Jeg har sluppet eksisen paa moen for de[t].

Idag er det søndag ijen, jeg måtte slutte skrive forige søndag fordi jeg fik besøk av en kammerat, idag er han hos min søster Anna som bor like ved siden av os, saa jeg faar vel prøve att fulføre brevet idag. Vi er alle friske og lever bra. Min mor er nok ikke saa frisk for de vet hun blir gammel, hun blir 69 aar i høst. Du vet de[t] var en haard knæk for os att høre de[t] skulde gaa Magnus slik og du vet for en moder enda værre. Hun maatte gaa iseng naar hun fik høre han hadde mist forstanden. Vi kan altsaa ikke beskrive vores store sorg, han som var saa kjæk og snil naar han var hjemme. Saa hun havde meget skjyld i hans tildragelse, stakkars Magnus som hadde faat slik en hustru, vi tenkte ikke saadant vet du for hun skrev saa pene brever til os, men du vet, en ser ikke menneskene lenger end til tenderne. Jeg har nok faat erfare det, jeg har været ringforlovet omkring et aar men nu gjorde hun det forbi i vinter. Jeg har gode erfaringer i livet med mangt og meget.

Hørte du preka[?] om din far vilde op att se til Magnus i sommer, vis han vil jøre de[t] var de[t] rigtig snilt av ham, si ham hilse fra os til ham. Var rigtig snilt av dere om de vilde underrette os hvorledes han havde de[t], stakkars Magnus tro de[t] bare maatte bli en forandring enten til liv eller død. Var vel likesaa bra for ham att slippe til et bedre sted, han blir vel aldrig frisk og sterk mere av det. Faar ønske att Gud holder sin haand over ham stakkars bror. Du kan ikke tenke dig hvor tungt de[t] er att skrive brever over til Amerika for mig nu, før har de[t] været med stor glæde, men nu skriver jeg i stor sorg. Haaper vi snart hører en forandring fra ham.

Jeg og far er alene hjemme idag. Min mor har reist op til min bror som bor en times vei her fra, hun kommer ijen i aften. Her har vert saa frygtelig en storm att de[t] er ikke tale om att komme paa vandet derfor maatte jeg skofte mit arbeide. Igaar og idag gaar bølgerne langt opover fjelveggene, vandet setter tilveirs akkurat som sneføyke om vinteren saa de[t] er ikke morro att være paa vandet i arbeide.

Noget fortografi har jeg ikke nu men du skal faa et senere av mig for jeg lurer at ta mig en tur til byen i sommer, da skal jeg prøve at jøre det. Her er 10 mil til byen saa de[t] er kosbart at reise til byen her, de[t] er ikke for en arbeidsmann att reise hver dag. Nu faar jeg vel slutte for denne gang med mange hilsinger til dine søskende og din far fra os alle her hjemme. Men mest er du hilset

fra dit søskendebarn Knut Kleivene

Skriv snart til mig ijen er du kjæk. Lev vel.