Kjeldearkiv:Norgesbrev fra Louise Rygh til Sofie Støre Horn 1922-11-22

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Norgesbrev fra Louise Rygh til Sofie Støre Horn 1922-11-22
Konvolutt US philatelic 1925.jpg
Informasjon om brevet
Dato: 1922–11–22
Fra sted: Nord-Trøndelag, Verdal
Fra: Louise Rygh
Til: Sofie Støre Horn
Til sted: USA, Washington, Tacoma
Nr. i samling: 1948
Samling: Norgesbrev
Oppbevaringssted: Jon Suul
Tagger: Amerikanske forhold, Kvinnekår, telefonstasjon, Familieforhold, Hverdagsliv, Nærmiljø, Årsvekst og avling, Økonomiske kår, arbeidsledighet, Værforhold, Helg og høytid, juletradisjoner, jordskjelv, lemenår
Viktig: Denne artikkelen kan kun endres av administratorer. Dersom endringer trengs, vennligst ta dette opp på artikkelens samtaleside eller med en administrator.

Min kjere kjere søsterbørn.

Jeg vil nu endelig forsøke at sende Eder alle min kjærlige hilsen, jeg kan ikke takke Eder for noget brev, thi jeg har nu ikke hørt ifra Eder paa lang, lang tid, aarsaken ved jeg ikke riktig, og det for være som det kan, for min del saa er mine tanker ofte hos Eder allesammen, og mine bedste ønsker følge Eder. I sommer fik jeg et portræt af Eders yngste søn, og et medfølgende kort, saa jeg kunde til nød forstaa at det var en slags exsamen han havde taget, det var saa morsomt at faa se ham, tak tusind tak for at de var saa venlig at huske paa mig. Nu forrige uke fik jeg kort ifra Horn, som jeg endelig fik tydet slig at de har havt sølvbrylup, tænk! Tænk! 25 aar de hurtig rinder, men med dem ogsaa livet svinder. Gratulerer Eder hjertelig, og ønsker Guds velsignelse over hjem og Eders gjerning.

Jeg lever nok saa bra, er nu frisk men forrige vinter var jeg daarlig i flere uker. Min datter Laura er nu bestyrinde paa telefonstation, men har 4 damer som expederer ved centralbordet, saa hun er fri at sidde der, men har alt regnskab og nok at gjøre aligevel, - desuden saa har hun nu 6 børn, hun fik tvillinger for et aar siden, gut og pige, dem er flinke, kryber rundt paa gulvet og er snille begge to, saa det har gaaet utrolig bra. Den ælste Oddmund gaar nu paa skolen 8 ½ gammel. Ottar 7 ½ gaar ogsaa paa skolen, dem er snille gutter, Eln Louise 5 ½ aar, Ingvald 3 ½ aar, saa kom tvillingerne Torger og Brynhild, saa Derre kan tro her er liv og leven omkring mig. Til vaaren skal dem til at bygge mere hus da det er altfor trangt for os naar vi er saa mange. Jeg har mine rum ovenpaa, men jeg er for det meste nede hos dem. Dem har 2 piger, kokkepige som ogsaa steller koen, og en barnepige, ellers hjelpes de ad om alt, og det er nok at gjøre, thi Laura maa sidde saa meget paa kontoret. Hendes mand er paa kontoret hos lensmand Holmvik og om sommeren i militærtjeneste saa han er ikke hjemme stort andet end naar han spiser middag. Ane Høilo lever som vanlig, men er daarlig til at gaa saa hun har krykker bestandig.

Vi fik et godt aar her, bra avling baade af hø og korn, men tiderne er daarlige, arbeidsløshed og pengeknape tilstande overalt, ja her i Auropa staar alle paa hovedet i sit eget søøl[?] hungersnød og elendighed i de store lande, saa vi her i vort fattige Norge faar være glad at vi har det nogenlunde. Nu er her vinter i vore fjelde snart kommer juul og da skal efter gammel skik de gamle nisser og trold gaa paa besøk til hverandre indi millem bergkløftene ja slig er livet i bjørnens fædreland.

Jeg er saa fattig paa nyheder da De ikke kjender nogen, dersom De havde kjendinger her, saa skulde det nok blevet spidsrod for mange, thi jeg er god til at sladre, men hvor intet er, har keiseren tabt sin ræt siger vi her i Norge. Netop idag har jeg læst om det store jordskjælv i Sydamerika, der stod at det vistes over hele Stillehavet, kanske merkedes det hos Eder ogsaa. O du store Gud bevar os alle fra en hastig og brat død. Har De lyst til at se et dyr som hedder lemæn, saa maa De komme hid, thi i høst har vi faaet besøk af dem i tusindvis, og dem bjeffer i grøftene, og slaas med unger hunder og katter, ja stakels smaa dyr, dem blir forfulgt og ærget allesteds. Dem bjeffer som en liden hund, men er ikke større end en rotte, i gamle dage var det hvert 7de aar at lemennene var nede i bygderne, men nu er det 19 aar siden her saaes nogen, saa jeg kan ikke forstaa hvor dette lille vakre fredløse dyr har holdt til i al denne tid, men i aar kom dem da, til stor under og morro for børn og ungdommer som aldrig har set dem før,- de er en plage naar dem kommer tidlig paa sommeren, de ødelægger græsset og forurenser vandet i bækkene, saa det blir udrikkeligt thi dem kommer i millionvis - nu er det saa sent paa aaret, og naar vaaren kommer dør dem - dem taaler ikke den ny græspræt ialfald forsvinder dem i en fart.

Ja nu maa jeg slutte med lemenene og begynne med mine døtre, dem lever alle vel. Sofie Grue skal jeg hilse ifra ligesaa fra Inga Holmvik og Olga Haga, dem har det godt allesammen. Laura holder paa og syr ny klæer til ungerne til jul, hun ber mig ogsaa hilse. Vi taler ofte om Eder naar vi er sammen, og det er morro for mig at koke paa kjedelen naar dem titter indom til os naar dem er nede paa Øra.

Nu maa De allesammen være hilset med en velsignet julefest. Hils Olaf, Karl, og Paul, hils Emma og Anna, hils Bertram og Aarlyk, 2 pene gutter, hils dem hjertelig allesammen ifra en gammel tante som bor langt oppe i det høje nord men som i tankerne ofte tar sig en sving over til Stillehavskysten. Ja tak for praten. God jul allesammen og lev inderlig vel det ønskes hjertilig af

Eders hengivne Louise Rygh